Hva er det PST og E-tjenesten driver på med?

Av Amund Garfors. 

Det var vel flere enn undertegnede som fikk kaffen i halsen da PST-sjef Hans Petter Sjøvold og sjefen for E-tjenesten, Nils Stensønes holdt pressekonferansen sist fredag formiddag? Og der disse to, som jeg har mistet all tillit til, introduserte begrepet "antistatlig" i sin vurdering av kommende trusler mot landets sikkerhet. Ja der de var freidige nok og der de klarte det kunststykket å knytte "vaksine" og "klimasaken" med angivelig tilhørende konspirasjonsteorier til oss som har advart. Noe som er uten sidestykke i moderne norske historie. Disse to, som egentlig burde vært avsatt på dagen, de satt der og helt bevisst laget et narrativ og der de presterte å bygge opp en røverhistorie som de ganske sikkert seinere skal bruke for å skade og mistenkeliggjøre og straffeforfølge alle gode norske borgere. Borgere av dette landet som kun bruker sin soleklare rett til å mene hva det enn måtte være. Og der vi trolig skal bringes til taushet, ved å true og skremme oss til å gå i takt med det som myndighetene bestemmer til en hver tid...

Sjøvold og Stensønes, og som aldeles ikke er de skarpeste knivene i skuffa, der de dessverre er sparket oppover i systemet i stedet for å vært sparket ut av disse jobbene, disse to er ikke å stole på! Viktige jobber for fedrelandet og som de overhode ikke er kvalifisert til. For hva disse to driver med, det er ikke annet enn taktisk 68-talls politikk. Ja for å fjerne uønskede opposisjonelle i dette landet. De bruker sin posisjon i samfunnet til å kriminalisere samfunnskritiske røster, samtidig som de bruker sin makt til å drive politikk ved å stilne ned den politiske opposisjonen. Men de er frekke og freidige nok til å pakke dette godt inn, og som noe helt annet. Ja, at de vil fjerne noe "farlig" i samfunnet og som de selvsagt ikke klarer eller vil spesifisere nærmere om hva det er. For det håper de vel å gjøre når personene, og som man gjerne vil fjerne er identifisert som de "farlige" der er? Da kan anklagen fremmes og tilpasses slik at lover og forordninger kan brukes MOT personer og grupper som man gjerne vil ta en nærmere titt på...

Hva er så årsaken til "anti-statlige" holdninger hos en rekke nordmenn? Selvfølgelig er det politikerne sjøl som har ført til dette og ikke det norske folk! Den nye "adelen" som vi dessverre har fått i landet, de demonstrer stadig til kjedsommelighet sin egen udugelighet og sin antinasjonale holdning. Ja der de samtidig forventer at folket skal være med på all deres krumspring, og der de går i ærende for utenlandske krefter. Ja de har frekkhetens nådegave og tror samtidig at de står over folket. Mens det er nemlig derimot folket som har den reelle makta i kongeriket. Og alt som ikke passer inn deres forkvaklede ideologi, det stemples nemlig som konspirasjonsteorier. Et ord som denne PST-sjefen brukte en rekke ganger. Der vi som ikke følger deres narrativ får dette stemplet i panna. Ja det gjelder for alle oss som ikke er villig til å la oss injisere med en såkalt vaksine". En vaksine som ikke er godkjent og som har gjort stor skade på en rekke mennesker. Og det gjelder for alle som er motstandere av EU, ACER, Marrakesh-avtalen og den stadige økende import av muslimer. Og der det norske folk nå skiftes ut i rask rekkefølge.

Ja nå skal alle vi vaksinemotstanderne og de som vil ha slutt på hysteriske og sinnssyke Covid-restriksjoner, coronapass og kommende restriksjoner stemples som fiender av landet og folket. Stupide reformer, lover og regler skal implementeres BAK folkets rygg. Der det "grønne skifte" og hysteriske miljøtiltak skal brukes for alt det er verdt. Og da er det ikke rart at vanlige folk får politikerforakt og dårlige holdninger til disse politikerne som setter seg over folkeviljen. For maken til destruktive, ignoranse, dumskap, arroganse og folkefiendskap, det skal man vel leite lenge etter? Og nå skal t.o.m PST jobbe natt og dag for inndra ytringsfriheten til Norges befolkning? Noe som gjøres for at våre uansvarlige, unasjonale og helt ubrukelige politikere ikke skal bli stoppet i sin ødeleggelse av Norge. Og jeg ser på denne Hans Sverre Sjøvold ikke annet enn kun som en resirkulert statsansatt.  Nei som aldri ville fått en jobb i det private næringsliv. Han var politimester i Oslo, enn jobb han fikk for langt medlemskap i AP. Men der har overhode ikke dugde, der kriminaliteten bare vokste under hans lederskap. Nei han rakk ikke den gode gamle Willy Haugli til ankelen. Og som premie for det, så tok han over PST. Skal vi le eller gråte? Sjøvold er kun en lakei for makthaverne. Og foreløpig følger han i de samme spor som nasjonalsosialistene i mellomkrigstiden tilba. Personlig synes jeg denne mannen utstråler negativitet, selv om det bare er min egen fornemmelse, så er jeg likevel en flink menneskekjenner!

Det er bare å fastslå at PST står sammen med svikefulle politikere og mot de gode i samfunnet, de står mot folkets vilje og mot demokratiet. Alt i det offentlige Norge er blitt politisert. Og der ikke altfor intelligente og oppegående folk er blitt kvotert til viktige stillinger ut fra partibok, kjønn eller annet som er irrelevant for stillingen. Dyktighet og kunnskaper kommer alltid sist når disse skal velges ut. Det offentlige Norge med våre lettvektere av noen politikere og MSM sammen med NRK de råtner på rot. Og det samtidig som deres inkompetanse gjør at den jevne befolkningen blir rundlurt og forført. Vi blir ranet for pengene, med skatter og avgifter for å dekke over deres enorme kunnskapsløshet og antinasjonale holdning.

Ja det er all grunn til å føle angst og usikkerhet i disse tider der PST og annet statlig virksomhet som E-tjenesten er blitt politiske redskaper MOT folket. Det er trolig det samme som 9.april 1940. de politiet red med sine hester foran okkupantene og geleidet dem opp paradegata Karl Johan i Oslo.. Og dersom denne Stenstønes hadde vært sjefen på Oscarsborg ved Drøbak den dagen, i stedet for den tapre nordlendingen Oberst Birger Eriksen, så er jeg ganske sikkert på at lommeslagskipet "Blucher" til Adolf Hitler, det hadde fått passere uten ei skramme.  Nei, det er overhode ikke lenger noe stort mysterium hvordan Hitler kunne komme til makta og innføre et korporativt diktatur i et land der ingen trodde slikt kunne være mulig. Men vi ser nå tydelig at historien gjentar seg. I land etter land verden over tas nå de samme virkemidler i bruk. Løgn og alt av propaganda går rett inn hos folk flest og for å piske opp hat mot en opposisjon som svertes og gjøres til syndebukker. Noe vi tydelig så fra denne lite hyggelige pressekonferansen sist fredag.

Samtidig er vi fratatt alle muligheter til å ytre oss, til å fortelle det norske folk om hva som holder på å skje, mens de blir neddopet av NRKs underholdning, sport og propaganda og om Covid. Og der folket skal fortsetter og lar seg lure. Mens vi skal knebles!  Nei, dagens ledere er ikke ledere! Men de er blitt politiske kommissærer som dessverre formidler det makthaverne ønsker. Folk som Sjøvold og Stenstønes er kun blitt redskap for å gjennomføre en politisk agenda som befolkningen aldri har blitt informert om. Og langt mindre spurt om de vil ha! Vi lever i en farlig og skremmende tid. Må Gud være med oss alle!

Ankenes, 13.februar 2022.

Amund Garfors
Demokratene 
Nordland.

Kommentarer