Hr Statsminister, kun handelsavtaler heretter, takk...

Av Dan Odfjell

Norge har olje, fisk, gass og strøm som EU trenger og mangler, så handelsmessig koster EU oss meget dyrt.. EU er dessuten et skrøpelig nå falleferdig og udemokratisk byggverk som Norge aldri skulle vært tilknyttet, men som «Støre nå søker et strategisk partnerskap med» ifølge document.no 23/2/22. Og ikke bare det, Jonas Gahr Støre er på full fart mot «EUs grønne misere» som godt forklart av Geir Furuseth samme sted og dag. Noe som sistnevnte beskrev som den største Senterparti-«kamelsluking» noensinne av et sterkt nå forandret og tidligere distrikts-Norge appellerende parti - og nettopp derfor populært. Ja, sågar landets tidligere Nei til EU-parti. Den neste Sp-ydmykelsen blir nok at SV inviteres inn i regjeringen. Sannhet er blitt løgn, og løgn er blitt sannhet i fedrelandet og verden. Noe som tydeligvis er blitt politikkens sanne natur, ingen Stortings-politiker tenker lenger reelt på landets interesser, kun egoistisk på egne karrierer. Knapt sanne strofer kommer derfra.
 
Skam på dem alle, og derfor går det Norge dårlig. Akkurat som den norske kirken (DNK) er ødelagt av fariseer-biskopene innenfra, det samme skjer nå innenfra med det norske demokratiet, dvs gjennom de arrogante politikere. Arrogansen og makten ødelegger folke-demokratiet, som hadde vi fremmede trojanere på innsiden. Dette ble senest godt demonstrert ved Canadas statsminister Justin Trudeau. Han innførte unntakstilstander for å stanse fredelige, folkelige  demonstrasjoner mot den troløse makten, som Trudeau liberal-sosialistisk-selv representerer. Slik viste han vei for et folke-opprør, ikke bare i Canada, men i hele den vestlige, «demokratiske» verden, Norge inkludert. Å si dette gjør meg anti-statlig er feil; bare synlig anti-totalitær og meget skeptisk til utviklingen fremover. Spesielt til statsminister Støre som ødelegger for vanlige folk med sin politikk; det presis motsatte  av hva han lovet under valg-kampen. Tenk bare på strøm-prisene. 
 
Jeg var like skeptisk til Erna Solberg, og like tydelig; hun og Jonas er globalister og overløpere til den internasjonale, korrupte kapitalistmakten som sammen med tech-gigantene nå styrer verden, dvs sammen med Kina. Avstanden mellom de super-rike og den lille vanlige mann og kvinne er blitt til en avgrunn, og det sanne folke-demokratiet tapt. De førstnevnte messer hyklerisk om sin filantropi og sin godhet, men i den grad de er «medmenneskelige», er det kun for syns skyld med smuler, relativt sett. De kontrollerer MSM i uhyggelig grad, og de overvåker og spionerer på oss avvikere. Den korrupte Hillary Clinton ble støttet opp av Norge med hele 650 millioner kroner, og hverken Høyres utenriksminister Børge Brende eller Arbeiderpartiets tidligere utenriksminister ville forklare hvorfra pengene kom, og hva de kjøpte? Pay to play?
 
I disse Ukraina-tider er det en velsignelse å referere til Johs. Jervli som Gjesteskribent på document.no 23/2/22 under tittelen «Ukraina, Russland og Vesten». Innlegget var vettug; endelig et ikke-politisk skriv som ser bort fra falsk, vestlig propaganda, både fra Biden-regimet og Nato og Norge inkludert. For den vanlige ukrainer kan det, etter en russisk overtagelse, trolig bli litt mindre ille enn tilfellet de siste 20 årene med økonomisk tilbakegang. Med handelsavtaler særlig med Tyskland, som har vært meget ugunstige for landet; det snakkes det overhodet ikke om. Industriens bidrag til BNP sank med 65% mellom 1995 og 2019, jordbruket hadde en lignende utvikling. For EU forhindret landet i å foredle produktene, kun å levere de råvarene Vesten bestemte. Og visumfrihet til Vesten har nærmest av-industrialisert Ukraina og skapt en stor reduksjon i levestandarden, helt bevisst?
 
Utviklingen i Ukraina likner på utviklingen i Mexico; mexicanerne har blitt billig arbeidskraft for USA; med nedlagt egen industri og landbruk og maten importert fra nabolandet. Denne maten er tungt subsidiert i USA og består ifølge Jervli av halvfabrikata av elendig kvalitet, meget sukker og fettholdig. Folkehelsen i Mexico har falt betydelig. Det samme skjedde i Ukraina dog med god tilgang på råvarer. For øvrig en utvikling som skaper grunnlag for høy kriminalitet og korrupsjon, noe som kjennetegner begge landene. Jervli mener Ukraina har blitt en slags moderne kolonivariant for Vesten; utpining av land og folk, men på en annen måte enn i de tidligere imperier. Vesten bruker ikke lenger militær voldsmakt og slaveri, men resultatet er omtrent det samme.
 
Dersom Putin besetter hele Ukraina, spør Jervli, hva blir konsekvensene for den vanlige ukrainer? Levestandarden vil trolig bli en god del bedre gjennom nødvendige forsinkede tiltak. Men noe demokrati blir det ikke. Og han mener at sanksjonstruslene fra Vesten neppe vil bite på Putin. Han mener Ukraina er del av Russland, og historisk har han mye rett i det. Og han har Kina på sin side med Vesten utmanøvrert og des-orientert - og med den håpløse ubehjelpelige Joe Biden som USA president. Stakkars Vesten nå uten mannfolk til ledere.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer