Hilsen til de canadiske truckerne

Av: Erkebiskop Carlo Maria Viganòa. 

Folk hilser en kolonne med lastebiler i protesten mot fortsatte koronarestriksjoner idet den kjører gjennom Kakabeka Falls utenfor Thunder Bay, Ontario, den 26. januar 2022. Foto: David Jackson / The Canadian Press via AP / NTB.

Kjære brødre og søstre, canadiske lastebilsjåfører,

Det globale kuppet som i disse to årene med psyko-pandemisk farse har blitt utført av den globalistiske eliten, fremstår tydeligst hvis vi ikke begrenser oss til å vurdere hva som skjedde i hvert enkelt land, men utvider blikket til det som har skjedd overalt.

Protesten deres, kjære canadiske lastebilsjåførvenner, slutter seg til et verdensomspennende kor som ønsker å motsette seg innføringen av den nye verdensordenen på ruinene av nasjonalstater ved hjelp av The Great Reset som World Economic Forum og FN lengter etter under navnet Agenda 2030. Og vi vet at mange regjeringssjefer har deltatt på Klaus Schwabs School for Young Leaders – de såkalte Global Leaders for Tomorrow – i første rekke Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Jacinda Ardern og Boris Johnson, tidligere også Angela Merkel, Nicolas Sarkozy og Tony Blair.

Det ser ut til at Canada – sammen med Australia, Italia, Østerrike og Frankrike – er blant landene som er mest infiltrert av globalistene. Og i dette helvetesprosjektet må vi ikke bare vurdere den psyko-pandemiske farsen, men også angrepet på tradisjoner og kristen identitet – eller mer presist den katolske identiteten til disse landene.

Dere forstod dette instinktivt, og lengselen deres etter frihet ble vist i all sin felles harmoni, og beveget seg mot hovedstaden Ottawa. Kjære lastebilsjåfører, dere står overfor store vanskeligheter, ikke bare fordi dere gir avkall på arbeidet for å demonstrere, men også på grunn av ugunstige værforhold, lange netter i kulden og forsøkene som gjøres på å fjerne dere. Men samtidig med disse vanskelighetene har dere også opplevd deltagelsen fra mange medborgere. I likhet med dere har de forstått hva slags trusselen som er i emning, og de vil støtte protesten deres mot regimet. La også meg få uttrykke min støtte og åndelige nærhet, og med det slutter jeg meg til bønnen om at arrangementet deres kan bli kronet med suksess, og kanskje også strekke seg til andre land.

I disse dager ser vi maskene falle hos tyranner over hele verden, og dessverre ser vi også mye konformisme, frykt og feighet hos mennesker som vi frem til i går så på som venner, selv blant familiemedlemmer. Likevel, og nettopp på grunn av denne ekstreme situasjonen, oppdager vi forbløffet at fremmede gjør menneskelige gester mot oss. Vi ser tegn på solidaritet og brorskap fra dem som føler seg nær oss i den felles kampen. Vi oppdager så mye raushet og så mye lengsel etter å riste av seg denne sløve tilstanden. Vi oppdager at vi ikke lenger er villige til passivt å finne oss i en ødeleggelse av vår verden som blir påtvunget av en klikk med skruppelløse kriminelle som tørster etter makt og penger.

I dette nådeløse angrepet på den tradisjonelle verden har ikke bare livsstilen og identiteten deres blitt påvirket, men også eiendelene, aktivitetene og arbeidet deres. Dette er The Great Reset, dette er fremtiden som loves gjennom slagord som Build Back Better, dette er fremtiden til milliarder av mennesker som blir kontrollert i hver minste bevegelse, i alle transaksjoner, i ethvert kjøp, enhver byråkratisk praksis og enhver aktivitet. Automater uten sjel eller vilje, fratatt sin identitet, redusert til å motta en universell inntekt som lar dem overleve, til å kjøpe kun det andre allerede har bestemt seg for å legge ut for salg, forvandlet av et genserum til mennesker som er kronisk syke.

I dag er det viktigere enn noen gang å innse at det ikke lenger er mulig å være passiv og se på. Man må ta stilling, kjempe for friheten og kreve respekt for de naturlige frihetene. Men enda mer, kjære canadiske brødre, er det nødvendig å forstå at denne dystopien tjener til å etablere den nye verdensordenens diktatur, og fullstendig slette alle spor av Vår Herre Jesus Kristus fra samfunnet, historien og de folkelige tradisjonene.

Demonstrer for rettighetene deres, canadiske venner. Men måtte disse rettighetene ikke begrense seg til et krav om friheten til simpelthen å gå inn i supermarkeder eller til ikke bli vaksinert. Måtte det også bli et stolt og modig krav på deres hellige rett til å være frie mennesker. Demonstrasjonen bør være en av sann frihet, og den bør minne dere på at det er Sannheten – det vil si Vår Herre Jesus Kristus – som alene kan garantere friheten deres: Sannheten vil sette dere fri.

La oss be om at Kristus vil komme tilbake for å regjere i samfunnet, i deres hjerter og i deres familier. Ta opp den hellige rosenkransens åndelige våpen, og be den hellige jomfru, St. Anna, St. Georg og de hellige canadiske martyrene om å beskytte hjemlandet deres.

Jeg vil gjerne avslutte appellen min ved å invitere dere til å be sammen med meg, med ordene Vår Herre har lært oss. Måtte de bli seglet til denne oppvåkningen, til denne nasjonale frigjøringen. La oss alle be høyt sammen, slik at vår bønn kan stige opp til himmene, men også gi gjenlyd på disse gatene og plassene, hele veien til de mektiges palasser:

Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.Kommentarer