Ønskes svenske tilstander velkommen?

Av Dan Odfjell. 
 
Dette synes intensjonen til den nye Støre-regjeringen mht vårt fedrelands lykkelige fremtid. 
Og «begrunnelsen» for fortsatt «svenske-galskap» var like genial: at myndighetene trenger «arbeids-besparelse» for bedre å «automatisere» og «tilrettelegge» for innvandrings-prosessene». En kronikk som belyste dette sto på document.no 28/10/21: «Regjeringen vil fjerne kravet om norskkunnskap for permanent oppholds-tillatelse». Samme dag og sted kunne vi lese Helene Edlunds siste Sverige-rapport med den megetsigende tittelen: «Media, gangstere og dødsvold». Ja, glitrende utsikter, Hr. Statsminister, ved å legge kursen an i kjølvannet på Deres statsminister-kollega Stefan Løfven. Han trekker seg i disse dager i skam. Bare at han unnlater å innrømme skammen; et ødelagt land. Og alle kan se det.
 
Også denne regjeringen synes ikke å ense de mange, helt tydelige konsekvensene av innvandring som ødelegger også vårt land. For oss nålevende, samt alle fremtidige generasjoner. Logisk burde vi stramme kraftig inn på kravene til statsborgerskap - ikke det motsatte. Under valget ble det av Ap snakket om innstramminger i innvandringspolitikken; men dette siste synes det motsatte. For i denne sammenheng er «arbeids-besparelse» et totalt uakseptabelt u-musikalsk og meget unorsk argument. Kravet til dokumentasjon mht sprogkunnskaper kan overhodet ikke avkortes. Det har ligget der hele tiden. Fordi sprog og reell arbeidsdeltagelse er grunnleggende for samfunns-integreringen. Og husk hva Støre tidligere forsikret oss, hva han insisterte på: Integrering skal vi få til... De som holdt pusten er døde...
 
Avskaffelse av integreringskrav er absolutt mer politisk galskap. Eller som en debattant sa, nok et steg før alle krav for oppnåelse av oppholdstillatelse er eliminert. Og hele halve Afrika vet det umiddelbart og vil ønske seg hit, med en forventet adgang til alle våre goder - uten å måtte arbeide, et gratis livsopphold... Mange bor i forskjellige land uten krav og uten å bry seg overhodet. Hvorfor er det prekært å kaste permanent norsk oppholdstillatelse til mennesker som ikke kan integreres eller bidra? Som en annen i debattfeltet sa det, Norges befolkning må reise seg mot dette regimet som tar hensyn til ukjente, ikke til egen befolkning. Og verst med myndigheter som nærmest «påtvinger» fremmede våre penger og goder. En Peder Rask uttrykte seg klokke-klart:
 
  • Selvfølgelig skal du forstå norsk og det norske samfunnets verdier, levesett osv
  • Selvfølgelig skal norske lover være overordnet andre lover, som f.eks Allahs lover
  • Selvfølgelig skal du vise at du er integrert ved å ha etniske norske venner
  • Selvfølgelig skal alle i arbeidsfør alder vise at de kan finansiere sitt eget livsopphold og har vært uavhengig av NAV de siste 3 til 5 årene
  • Selvfølgelig skal du være ustraffet i Norge for å få norsk statsborgerskap
  • Selvfølgelig skal kravene for å få innvilget norsk statsborgerskap skjerpes, ikke reduseres.
 
Beredskap er også forebygging av katastrofer. Derfor er det ovenstående ord til rett tid, men galskapen fortsetter som i ørska, helt upåaktet omverden, samtidig som vi trues og ties i hjel av venstre-fanatisme. Og nå med krigs-uforberedte myndigheter som later som om de har kontroll. Men som samtidig frekt ber befolkningen forberede seg på krig. Ved å hamstre inn vann, 20 liter per person. Et isolert tiltak uten sammenheng med et land som i stort og smått er forsvarsløst. Normale, folkekjære riksmedier ville ha påpekt uvirkelighetene. Men isteden glatter de over det hele. Som skremmer de mange og de forledete til å tro nær hva som helst i en unasjonal tid.
 
Det neste blir vel: Vær beredt, til sengs heretter med alle klærne på?  Eller hva med en ny kronikk: «Norge forsvarsløst, men med vann - i bøtter og spann- -
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer