Dette inspirerer KrF

Av Kirkehøyden. 

... også kjent som Muslimsk Folkeparti til å kjempe for å få flere muslimske "flyktninger" til Norge - ikke kristne. Jihad i Oslo – Document

Han skrek  Allahu Akbar, som muslimer for 20 år siden, da de fløy inn i to skyskrapere - drepte 3000 uskyldige. Da tenkte KrF - dette  menneskesynet må vi få til Norge. 

Bondevik kunne ikke utstå FRP/ Hagen sitt menneskesyn (nazikortet for de uten argumenter), fordi Hagen ville verne oss mot den muslimske ondskapen. FRP har alltid støttet Israel, og Hagen fikk mange kristne velgere, med forferdelig menneskesyn, og KrF trakk nazi kortet mot oss også.

Så omfavnet han denne ondskapen fysisk og på andre måter: "Det blir ikke fred før alle jøder er drept, inkl deres kvinner og barn - om det skal ta generasjoner" - fantastisk menneskesyn.  Han og Høybråten la grunn for en internasjonal karriere, og kastet Israel under bussen - jeg har vært erklært Israel Venn i over 50 år.

Så nå er dere under sperregrensen, fordi dere dolket oss, det kristne grunnfjellet i ryggen. Like godt å pakke sammen. Jeg har tenkt mange ganger, Hagen skulle ha tvunget Bondevik på NRK til å definere FRP sitt menneskesyn. Jeg har spurt mange om det, men det vil de ikke ut med i sin falskhet. Jeg er en kristen FRP velger.

Kirkehøyden

Kommentarer