Oppløs Vestlandet

Av Norvald Aasen. 

Herr Finansminister, Trygve Slagsvold Vedum. SP.

Først gratulerer jeg med jobb som Finansminister og ønsker deg til lykke i din gjerning til beste for folk og fedreland! Husk at du skal tjene folket, noe de fleste politikere i dag har glemt, eller ignorerer.

Men det synes veldig stille fra SP for tiden, det er stort sett Støre, Barth Eide og slike globalister vi hører om - og fra. Men enda bra at ikke SV kom med i regjeringen.

Endel ting vil jeg spesielt minne deg på at vi ønsker at SP står opp for: Nr.1: Det viktigste er å stramme inn innvandringspolitikken. Støre har også lovet det og da får dere sikkert støtte fra Frp (om dere ønsker dette).

Nr. 2: Når du nå er igang med å oppløse fylker og kommuner som har blitt tvangssammenslått uten at folket har fått si sin mening så ber jeg deg starte det nødvendige arbeidet for å få oppløst det politiske misfosteret Vestland. Og hva er Vestland? Vestlandet går fra nord på Møre og til sør Rogaland. Og Vestland ble opprettet for å la Hordaland suge til seg verdiene fra Sogn og Fjordane. Vi var engang et eget kulturfylke men det ble slettet fra kartet ved hjelp av bl.a. SP-politiker Jenny Følling som sammen med Hestetun, AP, fra Hordaland hang om halsen på hverandre i pur glede over at de hadde fått slettet Sogn og Fjordane som eget fylke. I det minste bør det holdes en folkeavstemming om denne saken.

Nr 3: Få stoppet galskapen med kraftkablene til utlandet og det må stoppes videre naturødeleggelser ved vindkraftutbygging. Dette er rasering av norsk natur! Når vi ser tilfeller av at politiet pågriper grunneiere som nekter rasering av egen eiendom så er Norge å sammenligne med andre totalitære stater. Det er utrolig at sånt kan få lov å foregå, og jeg spør: Hvor er advokatstanden? Kan de sitte rolig å se på slike overgrep mot vanlige og lovlydige borgere? Barth Eide sier at det er nødvendig med vindkraft for oss selv, dette er feil - og han vet det. Det må da være bare endel politikere som kan se det logiske i at Norge tømmer vannmagasinene til strøm ut av landet, for så å importere strøm tilbake når magasinene er tømt - og la borgerne og industrien svi for galskapen, mens de ansvarlige sitter i sine kontorstoler og smiler fra øre til øre for å demonstrere egen makt! Når vannmagasinene er oppe skulle de være vår forsikring for strøm i tørketider. Vi skal ikke rasere vår natur ved at Europa med egen vilje overbefolkes og dermed trenger mer elkraft. Utlandet får selv ta ansvar for kraftforsyning til sine samfunn slik de etter egne ønsker innordner seg, Vi skal verne om vårt eget og sikre våre naturressurser og ikke ødelegge dem.

Nr 4: Få Norge ut av Acer og all annen binding til det overnasjonale og totalitære EU. Folket har ved to anledninger sagt Nei! til EU, og dette skulle ikke kunne svindles med av politikere og miljøer som vil dra Norge i globalistisk retning. Vi har gjennom tider måtte bygge nasjonen på nytt etter hundreår underlagt andre stater, selv om de var våre naboland, så måtte vi kjempe tilbake Norge. La oss ikke igjen bli husmenn under fremmede folkegrupper og stater. Dette vil være en hån mot dem som under karrige forhold og med slit og nøysomhet bygget landet for sine kommende slekter. Norge ledes nå ut på tynn is - husk, det er ingen skam å snu, men det er nødvendig. Tida ho renn som elv mot os, og den renn fort!

Norvald Aasen

Kommentarer