Hvorfor kaller de det "innvandring"?

Av Tore Halvorsen. 

Hvorfor kaller de det "innvandring" når det ikke har en tøddel med innvandring å gjøre? Alt er jo motsatt av lovlig og kontrollert innvandring på absolutt alle punkter, fra folkene som strømmer inn over grensene, hvordan dem ankommer landet, det fullstendige fraværet av kvalifikasjoner og plikter, til formål/motivasjon og til hvordan dem ter seg i hverdagen. Når folk etablerer sin egen kultur på fremmede territorier, så er definisjonen kolonisering, ikke innvandring.
K-O-L-O-N-I-S-E-R-I-N-G

Og disse utlendingene kommer ikke engang til landet som innvandrere, men som flyktninger.
Og hva er konsekvensene av dette? Jo, det er et soleklart overgrep og krenkelse av våre ukrenkelige fundamentale menneskerettigheter som sier at (sitat FN):

-Alle folk har en umistelig rett til fullstendig frihet, utøvelsen av deres suverenitet og integriteten på deres eget nasjonale territorium.

-En underkastelse av ett folk til fordel for undertrykking, dominans og utnytting i regi av fremmede folk konstituerer ett brudd på fundamentale menneskerettigheter og er i strid med FN's pakt og er et hinder for å fremme verdensfred og samarbeid.

-Alle folk har rett til selvbestemmelse

-Ethvert forsøk som tar sikte på delvis eller total forstyrrelse av den nasjonale enheten og et lands territoriale integritet er uforenlig med formålene og prinsippene i de forente nasjoners pakt.

Har ikke nordmenn lengere retten til å være ett fritt og uavhengig folk med full selvråderett og suverenitet over sitt eget eldgamle veletablerte og internasjonalt anerkjente hjemland?
Har vi ikke lengere retten til å beskytte og bevare vår egenart, vårt unike norske samfunn, vår kultur og tradisjoner og vårt eget hjemland og eksistens?

Det kan synes som at folk ikke lengere verken kjenner til sine egne rettigheter eller forestår hvorfor folk har sine egne land, det er mange gode grunner til det. Og man kan jo lure på hva alle folk har kjempet for opp igjennom tidene, ja selv vi kunne jo ikke leve sammen med svenskene med ville ha vår egen uavhengighet. Ja alle kriger, hva er det land går til krig for (eventuelt blir tvunget til å forsvare seg)? Hva er denne lille greia som alle opp igjennom historien har kjempet for?

Er ikke det frihet?

Frihet fra hva? Eller er det både friheten og uavhengighet fra noe/noen men også friheten til å leve slik man selv vil, friheten og suvereniteten til å beskytte og bevare seg selv og sine egne - friheten til å eksistere, til å bestemme over seg selv, til å stake ut sine egen framtid på egne premisser?

Det er ikke frihet når man i bestefall ender i kompromiss - eller i verste fall bli nektet rettigheter, frihet, trygghet og å leve slik man selv vil men derimot bli undertrykket og leve under tvang.

Se på verden, se på historien, alle uroligheter, fiendtlighet, overgrep, undertrykking, uroligheter, utnytting, urett, kriger osv. Stort sett alle tilfellene handler om motsetninger mellom to helt forskjellige folk med helt forskjellige forutsetninger, interesser, ideer, visjoner, agendaer og ideer om både hverdagen og framtiden.

Hvorfor ble FN skapt, hva var det uttalte målet, hva var prinsippene? Det var slettes ikke kolonisering og dette oksymoron begrepet "multikultur", det kan du være helt sikker på.

Tore Halvorsen

Kommentarer