NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 1. november 2021

Grønn industri, er den så grønn som man tror?

Av P54. 

Her er mange linker som viser baksiden av medaljen i det såkalte grønne skiftet og hvordan folk i andre land må lide for at Norge skal slippe ut mindre av den ufarlige planteføden CO2, en sporgass det finnes svært lite av i atmosfæren. 

Over 80% av grunnvannet i Kina er forurenset pga. deres iver etter å være verdens ledende innenfor såkalt grønn energi/teknologi. Jordsmonnet forgiftes, folk blir syke og dør, maten de dyrker forgiftes, noen steder vil ingenting gro, luften forurenses så ille at folk besvimer og dette kommer av produksjon av elbilbatterier, råstoff utvinning og solcelleproduksjon. 

Visste du at for å få nok råmaterialer til ett eneste elbil batteri med snittvekt på 454 kg så må man utvinne/forflytte i snitt 227 tonn med jordmasser og det skjer med store tunge dieseldrevne maskiner. Slike maskiner har enorme hjul og bare ett dekk kan koste 75 000 dollar og varer bare 6-9 måneder. I tillegg så har de flere forurensende kullkraftverk enn andre land til sammen for å få billig energi slik at de kan produsere alle disse såkalte grønne produktene. Hevdes også at det trengs  ca. 2 kg olje for å produsere en kilo batteri og noen elbiler har 700 kg batteri. 

Alt har sin pris, men det er så langt unna at Norge tenker bare på å slippe ut mindre av planteføden CO2 som Norge slipper ut bare 0.12 % av på verdensbasis og som ikke er en forurenser, den er usynlig, uten smak og luktfri, derfor tilsettes den også i drikkevarer. Det er bare 0.4 promille av den i atmosfæren og under 0.15 promille dør alt liv på jorden ut. Kinesere forgiftes, blir syke og dør, livsgrunnlaget ødelegges for at man i vestlige land søker å slippe ut mindre CO2 ved hjelp av såkalte grønne produkter som bare fører til økte utslipp, ikke bare av CO2, men også av livsfarlig forurensning. Ikke bare i luften, men også for mange tiår fremover vil jordsmonn og grunnvann være ødelagt. Det gjelder ikke bare KIna, men i Afrika, Sør Amerika og andre land hvor de utvinner råstoffer til batteriene og påfører store økologiske skader. En skam.

Nedenfor er mange linker, men det gir et bilde av den andre siden av medaljen når det gjelder den såkalte grønne industrien, biodrivstoff etc. Prisen for såkalt grønn energi er veldig stor for mange mennesker, de svakeste lider alltid. Hva med ca 40 000 barnearbeidere i Afrika i egengravde gruver hvor noen begraves levende for å finne råstoffer til batteri produksjonen i Kina?  Råstoffutvinning i Kina er mange steder rene mafia virksomheten. 

Norske politikere trenger å lese og lære slik at de kan ta mer fornuftige valg basert på sannheten om den grønne industrien og ikke bare rose seg i glansen av sin egen godhet hvor de mener om seg selv at de skal redde klimaet i verden med mindre CO2 utslipp i Norge mens folk på andre steder av kloden dør i forurensninger skapt av den grønne industrien, hvor livsgrunnlaget for mange fattige og de mest sårbare blir ødelagt for alltid. 

Hvis Norge er slike pådrivere av denne grønne industrien hvorfor sørger de ikke for at all denne produksjonen skjer her? Ønsker de ikke all forurensningen forbundet med det? Blir det for dyrt hvis man skal kvitte seg med giftige biprodukter av produksjonen ved hjelp av rensesystemer? Er det mer beleilig at andre får lide og Norge får de ferdige produkter? Hva med alle de hundretusener av elbilbatterier som en dag skal resirkuleres? Er Norge forberedt på det? Skal vi en dag oppleve elbilgate etter dieselgate? Hva med alle elbilene som etterhvert må skifte batteri, men kostnadene er større enn bilens verdi, skal bilene skrotes lenge før endt levetid pga. batterikostnader?
Les selv hva som skjer andre steder i verden:


P54