5 grunner til at islam "våknet igjen"

Av bitten. 

Her er 5 grunner for at islam "våknet igjen":

Etter 2 verdenskrig og avkoloniseringen strebet mange arabiske land mot ikke religiøse samfunn etter vestlige forbilde. Med Iran, oljepenger og et nederlag for Israel kom i veien.

1. Akademikerne ble skuffet: Etter 2 verdenskrig fikk mange tidligere kolonier sin uavhengighet. Det gjaldt de arabiske landene, og der vestlig-utdannede ledere forsøkte å modernisere samfunnene etter samme modell som de tidligere kolonimaktene. Forbedret skoleavgang førte snart til fremveksten av velutdannet og ambisiøs middelklasse. Men den nye økonomien klarte ikke å innfri de nyutdannede drømmer om status og forbruk på lik linje med vesten. Skuffelsen fikk mange til å søke trøst i Islam, som hadde stor fremgang blant middelklassen.

2. Ydmykende nederlag gjorde arabere religiøse: Anført av den egyptiske presidenten Nassar inngikk en rekke arabiske land på 1950-tallet et samarbeid basert på en felles nasjonalfølelse kalt panarbisme. Hensikten var å forene landene mot den felles fiende Israel. Panarabismen ble satt på prøve i 1967, da arabere og Israel gikk til krig. Det ble slutten på nasjonalismen, som egentlig aldri hadde slått igjennom i de stammebaserte samfunnene. I stedet vendte arabere seg til Islam som den samlede ideologien.

3. Araberne ville tilbake til røttene: Stormaktene USA og Sovjetunionen dominerte kloden med hver sin ideologi etter 2 verdenskrig. Men for det store flertallet av befolkningen i de arabiske landene lød både de vestlige og de sosialistiske hule og fremmede. Befridd fra kolonitidens åk ønsket de i stedet å søke tilbake til røttene. Islam ble av mange sett på som et uttrykk for en opprinnelig identitet og en kultur renset for påvirkning og undertrykkelse fra utsiden.

4. Oljepenger finansierte troen: Til de arabiske landets misnøye støttet USA erkefienden Israel med penger og våpen. For å tvinge amerikanerne til å endre adferd, stengte de i 1973 den oljeeksporten som vesten hadde blitt avhengig av. Knappheten fikk prisene til å stige. Inntektene gikk til de arabiske statene, som brukte midlene i sin konkurranse om å bli områdets ledende makt. Saudi-Arabia hevdet seg blant annet gjennom å finansiere moskebygging i store deler av verden.

5- Kassetter spredte budskapet: På 1970-tallet tok fremtredende muslimske predikanter i Egypt opp sine religiøse taler på kassettbånd. På den måten kunne budskapet bringes ut til alle som eide en båndopptaker i løpet av få dager. Den samme metoden ble brukt med stor suksess av den iranske ayatollahen Khomeini, som var blitt sendt i eksil av sjah-regimet. Ayatollahens støttespillere smuglet båndene inn i Iran og hjalp dermed til med å spre Khomeinis ord og sette i gang den iranske revolusjonen.

bitten

Kommentarer