Herren gir nåde og ære

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

"Herren gir nåde og ære." Sal 84,12. 

Av og til blir det sagt at det er så ydmykende for oss å leve av Guds nåde. Enda oftere blir det nok tenkt slik. Men da er vi aldeles på avveie!

Nåde betyr i Guds ord at Gud elsker oss uten grunn. Han har fattet kjærlighet til oss uten at vi fortjener en slik kjærlighet.

Evangeliet er budskapet om at Gud gir alt for intet.

"Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus." Nådegave betyr nettopp en gave som vi får uten å ha fortjent den.

Synden derimot gir lønn. Syndens lønn er døden. Den gir oss det vi har fortjent. Guds nådegave derimot er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. (Rom 6,23 "Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.")

Med denne gave følger ære. Vi blir fremstilt for Gud som om vi aldri hadde syndet.

Guds nåde er ikke lik en menneskebenådning. En forbryter kan benådes så han blir fri straff. Men ingen myndighet kan fremstille en forbryter som om han aldri hadde gjort noen forbrytelse.

Men nettopp det gjør Gud når han gir oss sin nåde. Han gir nåde og ære. Vi blir rettferdiggjort fra våre synder, fullstendig frikjent fra dem.

Dette er i sannhet ikke ydmykende. Det er å bli opphøyet i nådestand!

Kan det tenkes noe større og mer salig enn å vite at for Jesu skyld står jeg ved troen på Jesus for Guds ansikt fullstendig frikjent, som om jeg aldri hadde syndet?

Kommentarer