Sterkt abort-budskap vekket reaksjoner hos konfirmanter og foreldre

Fra NTB. Tipset av Kirkehøyden. 

Biskopen i Stavanger bispedømme vil følge opp saken etter at en konfirmantleder brukte sterke virkemidler i abortspørsmålet under konfirmantundervisning.

En konfirmantleder i Nærbø menighet spurte først 14-åringene om de ville anbefalt abort av et foster med flere alvorlige diagnoser. Flere konfirmanter rakk opp hånden. Så trillet en ungdom i rullestol, med flere av disse diagnosene, inn i lokalet, skriver Stavanger Aftenblad (kun for avisens abonnenter).

– Konfirmantlederen gjør det klart for dem at det er denne ungdommen de ville tatt bort. Det blir veldig sterkt. De sitter igjen med følelsen av at de har sagt at vedkommende ikke har livets rett, sier en mor til avisen.

Biskop Anne Lise Ådnøy i Stavanger bispedømme forstår reaksjonene på virkemiddelbruken, og sier at hun vil ta opp saken videre.

– Jeg tenker at det er brukt lite tjenlige metoder her, sier hun.

Hun sier at opplegget i menigheten blant annet har hatt som mål å peke på at mennesker med funksjonshemning har fullverdige liv.

– Denne gangen har dette skjedd på en måte som har blitt opplevd som ubehagelig, av forståelige grunner, sier hun.

Kommentarer