Hvem har ansvaret for en «sakte» folke-utslettelse?

Av Dan Odfjell. 
 
Det er dere som regjerer Stortinget det, omtalt også som «Stortingspartiet». Med dagens overskrift adresserer jeg herved dere, de mange tilsynelatende fedrelandssvikerne, dere og  tidligere Stortingets representanter, ikke å forglemme. Dette i mitt forsøk på å vekke til live en nødvendig «befolkningens beskyttelse» opp mot truende og dramatiske, svenske tilstander. Det gjør jeg enklest ved å referere til nettstedet Document som utrettelig sloss (mot riksmediene) for å få frem «den tildekte virkeligheten» om hvordan vårt tidligere så stolte naboland desperat og fortvilet nå bukker under for masse-importerte islamske og andre uregjerlige krefter. 
 
Jeg påkaller Stortingets samtlige representanter til «realitetsorientering» ved innledningsvis å spørre: Har dere alle lest kronikken til den svenske Helena Edlund med tittelen «Hva skjer når alle går hjem?» Den sto på document.no 3/11/21. Som antatte, oppegående og ansvarlige mennesker bør dere alle lese den - og gjerne også hennes foregående om de daglige skyte- episoder, bombe-angrep, drap, voldtekter og overfall, samt at av de siste 10 drap i Stockholm er 8 uoppklarte... Dette er «fremtiden» som også truer Norge, landet og folket dere er gitt å beskytte. Dere har jo fremstilt dere til valg til landets og folkets beste? Eller tar jeg feil? 
 
Edlund-kronikken sto på nettstedet av «ekstremistene» det mest forhatte. For det formidler usminket sannhet helt ulikt riksmediene om hva som reelt truer oss - og etterslekten. For allerede har en uhyggelig «fremtid» nådd Sverige, les selv. Landet vi dessverre har en lang og porøs felles grense med. Nær ukontrollerbar. Ved å lese Edlund forstår alle hvorfor Sverige kalles et tapt land. Og hvorfor dere stortingsrepresentanter - hver og en av dere - har et klart ansvar om å «fravike» Norge galskapens vei. Eller, som vår nye statsminister fortjenstfullt sa det til Nordisk Råd i København forleden: «En regjering (som får en pandemi i fanget) har en hovedoppgave, og det er å beskytte innbyggerne». I motsetning til sin elendige forgjenger synes han å ha forstått en statsministers første plikt, nemlig å beskytte egne innbyggere. 
 
Jeg hadde selv nylig kronikken: «Kommer det norske folket helt sist?» i den kristne ukeavisen Norge IDAG 10/11/21. Dersom dere feigt skjuler dere blant «de mange» eller ligger flatt under parti-piskens makt, da kvalifiserer det til folke-forræder-status, intet mindre. For dersom dere setter dere selv først fremfor landet, vil det norske etniske folket svinne og snart oppleve oss som Sverige, fortapte. For sakte og ubønnhørlig blir vi, lik den grådige gjøkungen, skyvet ut av eget reir til uhygge og fortapelse. Det er naturlovens og jungelens lov samt konklusjon, nemlig, vi må forsvare og ta vare på oss selv. Erna Solberg forsto knapt det, ei heller de fleste naive en-verden-globalistene, som egoistisk kaver for seg selv. Men da forkledd i engle-klær gjerne, for egen karrieres skyld. Tro dem ikke, de er falske. Det er også tidens norske biskoper, de fleste.

Jeg begynte idag med å etterspørre politikerne om «ansvaret» for Norges skjeve utvikling og avslutter med å spørre riksmediene om «forklaringen» på hvorfor folk flest synes å slutte massivt opp om sin egen undergang? Kan det ha noe med bevisst Sverige tildekning og media propaganda å gjøre? I så fall begriper jeg ikke hensikten? Tror dere kanskje at dere kommer ut på topp i en gloriøs ny verden når dere er u-troende, som nordmenn flest, i muslimenes øyne? 

I fem år var vi nazi-okkupert; jeg husker selv folke bruset etter frigjøringen i 1945 og norsk forbrødring under 17 mai feiringen det året. Har vi glemt hva nasjonal frihet betyr, nemlig alt? Svenskene fikk ikke med seg vår dyrekjøpte erfaring og forstår tydeligvis ikke sitt eget beste. Jeg sier stakkers svenskene, og måtte vår skjebne ikke bli tilsvarende.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer