NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

onsdag 10. november 2021

Salige er de rene av hjertet; for de skal se Gud

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

«Salige er de rene av hjertet; for de skal se Gud.»
(Matt 5,8.) 

Ren av hjertet er det samme som et udelt hjerte. Det er et hjerte som ikke er splittet, og ikke har en delt vilje, et hjerte som vil kun én ting: Det som Gud vil.

Vi kan også karakterisere et rent hjerte, som et hjerte helt med Herren. Herren støtter dem som har et hjerte som er helt med ham. (2 Krøn 16,9). I nytestamentlig språkbruk kan vi si at et rent hjerte er ett og det samme som et gjenfødt hjerte.

Et slikt hjerte er ikke medfødt etter at synden kom inn i verden. Ikke noe menneske kan frembringe et rent hjerte i seg selv. Men vi får lov å be om det.

«Gud, skap i meg et rent hjerte!» Sal 51,12.

Skape betyr å frembringe av ingenting. Gud skaper i oss det som vi ikke har forutsetning for. Det skjer i det øyeblikk et menneske kommer til troen på Jesus, og Jesus fra da av ved troen bor i dette menneskets hjerte.

De som har et slikt hjerte, kommer til å se Gud. Den derimot som ikke er født på ny, og altså ikke har et rent hjerte, kan ikke se Gud og leve.

Et kjennetegn på at en har et rent hjerte, er at en anklager og dømmer seg selv for sin synd, og alltid må se hen til Jesus som sin eneste redning! Den som har det slik, har sitt liv i Jesus, og blir en kilde til velsignelse for sine medmennesker.