Pfizer og barne vaksinering samt deres lugubre forretningsmetoder

Av P54. 

Pfizer satser nå på vaksinering av barn uten å vite langtidskonsekvensen av den. Her er en artikkel om Pfizer vaksinen og hvordan de opererer som du ikke får lese om i MSM, men som ansvarlige myndigheter burde ta hensyn til. 

Pfizer har en lang skandale historie bak seg som du kan lese mer om helt nederst i artikkelen under PS!  Siste nytt er "PfizerGate" hvor Pfizer og FDA er involvert, noe du også kan lese om under samme PS! nedenfor.


Pfizer satser på å vaksinere barn.

VIDEO: Gravitas: Revealed: How Pfizer blackmails countries for shots

Kort oppsummering om saken: 
 • Public Citizen har gjennomgått og publisert de hemmelige kontraktene mellom Pfizer og Albania, Brasil, Colombia, Chile, Den dominikanske republikk, EU-kommisjonen, Peru, USA og U.K. Kontraktene avslører at nasjoner har uten sidestykke overlevert makt til Pfizer, og i praktisk talt alle scenarier kommer Pfizers interesser først.
 • Noen land, inkludert Brasil, Chile, Colombia, Den dominikanske republikk og Peru, har satt opp statlige eiendeler som sikkerhet for vaksineskade søksmål, inkludert bank reserver, militærbaser og ambassadebygninger.
 • Kontraktene sikrer ikke bare Pfizers immaterielle rettigheter, men skulle Pfizer bli funnet skyldig i å stjele andres immaterielle rettigheter så flytter noen av kontraktene ansvaret over på offentlige innkjøpere. Pfizer kan stjele andres immaterielle rettigheter uten konsekvens i minst fire land.
 • Kontraktene gir også Pfizer rett til å gi myndighetene munnkurv. I Brasil forbys regjeringens tjenestemenn å gi «enhver offentlig kunngjøring om eksistensen, emnet eller vilkårene i [avtalen]» uten skriftlig samtykke fra selskapet. Lignende bestemmelser om taushetsplikt er inkludert i kontraktene med den Europeiske Kommisjonen og den amerikanske regjeringen. Den eneste forskjellen er at taushetsplikten gjelder begge parter.
 • 26. oktober 2021 stemte U.S. Food and Drug Administration for å utvide krise bruken av Pfizers COVID vaksinen for barn i alderen 5 til 11 år. Eksperter advarer om at dette er hensynsløst og unødvendig, og vil gjøre langt mer skade enn nytte, ettersom COVID-19 ikke utgjør noen risiko for småbarn.
I slutten av februar 2021 rapporterte Bureau of Investigative Journalism1 at Pfizer krevde at land måtte stille opp suverene eiendeler som sikkerhet for forventede søksmål om vaksineskade som følge av COVID-19-inokuleringen. Mens minst to land, Argentina og Brasil, i utgangspunktet avviste kravene og kalte dem fornærmende, aksepterte mange andre Pfizers vilkår fra starten av.

Public Citizen har nå gjennomgått og publisert de hemmelige kontraktene2,3 mellom Pfizer og Albania, Brasil, Colombia, Chile, Den dominikanske republikk, EU-kommisjonen, Peru, USA og Storbritannia. Disse kontraktene avslører at nasjoner har overlevert enestående makt til Pfizer. I praktisk talt alle scenarier kommer Pfizers interesser først.

Pfizer Is Calling the Shots

Public Citizen peker på seks måter nasjonene lar Pfizer bestemme over dem. For eksempel har Albania, Brasil og Colombia overlevert ensidig myndighet til selskapet med hensyn til leveringsplanen og andre viktige beslutninger. Som rapportert av Public Citizen4 :

«Som en betingelse for å inngå avtalen er den colombianske regjeringen pålagt å 'demonstrere, på en måte som er tilfredsstillende for leverandører, at leverandører og deres tilknyttede selskaper vil ha tilstrekkelig beskyttelse, som bestemt i Leverandørenes eget skjønn' ... fra ansvarskrav.

Colombia er pålagt å sertifisere til Pfizer verdien av de betingede forpliktelsene (dvs. potensielt fremtidig ansvar), og å begynne å bevilge midler for å dekke betingede forpliktelser, i henhold til et bidragsprogram."

Pfizer har også streng kontroll over vaksineforsyninger, og dikterer hvem som kan kjøpe deres vaksine, når og hvem som kan gi og motta vaksine donasjoner. Hvis det er mangel så bestemmer Pfizer hvilke land som skal prioriteres.

Å omgå Pfizer kan være kostbart. For eksempel hvis Brasil skulle ta imot vaksine donasjoner fra et annet land uten Pfizers godkjenning, kan selskapet si opp kontrakten og tvinge Brasil til å betale full pris for alle gjenværende avtalte doser. Imidlertid pådrar Pfizer seg ingen straff hvis leveransen er forsinket, selv om det er så sent at vaksinene ikke lenger er nødvendige.

Noen land, inkludert Brasil, Chile, Colombia, Den dominikanske republikk og Peru, endte også opp med å gå med på Pfizers krav om å stille opp suverene eiendeler som sikkerhet for søksmål om vaksineskade, inkludert bank reserver, militærbaser og ambassadebygninger.

Kort sagt, disse myndighetene garanterer at Pfizer vil bli kompensert for evt utgifter som følge av skade søksmål mot dem, så selskapet vil ikke tape en krone hvis COVID vaksinen skader mennesker - selv om disse skadene er et resultat av uaktsom bedriftspraksis, svindel eller ondskap!

Samtidig må offentlige innkjøpere erkjenne at effektiviteten og sikkerheten til vaksinen er helt ukjent. Dette er den ultimate bedriftens ondskap, bruke sin innflytelse til å tvinge drapsvaksinen ned i strupen på disse landene og unngå noen som helst personlig ansvar for skader.

Hemmelig voldgift

Kontraktene tilsier også hvordan kontraktstvister skal løses. Som rapportert av Public Citizen5:

«Hva skjer hvis Storbritannia ikke kan løse en kontraktsmessig tvist med Pfizer? Et hemmelig panel med tre private voldgiftsdommere – ikke en domstol i Storbritannia – er i henhold til kontrakten de som skal ta den endelige avgjørelsen. Voldgiften er utført under Voldgiftsreglene til International Chamber of Commerce (ICC). Begge parter er pålagt å holde alt hemmelig: 

'Partene er enige om å holde eksistensen av voldgiften konfidensielt,  voldgiftsbehandlingen, partenes innlegg og avgjørelsene gjort av voldgiftsretten, inkludert dens kjennelser, med unntak av det som kreves av loven og i den grad det ikke allerede er offentlig tilgjengelig.'

Albania-utkastet til kontrakt og Brasil, Chile, Colombia, Den dominikanske republikk og Peru-avtaler krever at myndighetene går lenger, med kontraktsmessige tvister som er underlagt ICC-voldgift i henhold til New York-loven. Mens det ikke er uvanlig at ICC voldgift involvere stater så er tvister som involverer høyinntektsland og/eller legemidler relativt sjeldne 

Privat voldgift gjenspeiler en maktubalanse. Det tillater farmasøytisk selskaper som Pfizer å omgå innenlandske juridiske prosesser. Dette konsoliderer bedriftens makt og undergraver rettsstaten."

Pfizer sikret immaterielle rettigheter

Utrolig nok sikrer ikke kontraktene bare Pfizers immaterielle rettigheter, men skulle Pfizer bli funnet skyldig i å stjele immaterielle rettigheter fra andre så flytter noen av kontraktene ansvaret bort fra Pfizer til statlige innkjøpere! Hva dette betyr er at Pfizer kan stjele andres immaterielle rettigheter uten konsekvens i minst fire land.

"For eksempel, hvis en annen vaksineprodusent saksøkte Pfizer for patent krenkelse i Colombia så krever kontrakten at den colombianske regjeringen dekker regningen," Dette skriver Public Citizen6 «Pfizer sier også eksplisitt at de ikke garanterer at produktet deres ikke bryter tredjeparts IP, eller at de trenger ytterligere lisenser.

Pfizer tar ikke noe ansvar i disse kontraktene for potensielle brudd på åndsverk. På en måte har Pfizer sikret seg en IP-fraskrivelse for seg selv. Men internasjonalt kjemper Pfizer mot lignende anstrengelser for å oppheve IP-barrierer for alle produsenter."

Pfizer gitt rett til å gi myndighetene munnkurv.

Det kanskje mest ekstreme av alt er at noen av kontraktene gir Pfizer rett til å gi myndighetene munnkurv. I Brasil har myndighetspersoner forbud mot å offentliggjøre«noen som helst kunngjøring om eksistensen, emnet eller vilkårene i [avtalen]" uten skriftlig samtykke fra selskapet.

Gag-ordren inkluderer også generelt å kommentere regjeringens forhold til Pfizer. Lignende bestemmelser om taushetsplikt er inkludert i kontraktene med EU-kommisjonen og den amerikanske regjeringen. Den eneste forskjellen, i følge Public Citizen, er at reglene for taushetsplikt gjelder for begge parter.

Pfizer kan forhindre bruk av andre midler

Like sjokkerende er det imidlertid at land blir tvunget til å følge opp sine vaksine bestillinger selv om andre legemidler eller behandlinger dukker opp som kan forebygge, behandle eller kurere COVID19.7 Er det da rart at regjeringer over hele verden har undertrykt bruken av medisiner som hydroksyklorokin og ivermectin?

Hvis disse medikamentene ble tillatt brukt og kunne bevises å virke, ville COVID injeksjoner være helt unødvendig, men regjeringer er på kroken for hundrevis av millioner doser. Selv om  COVID-19-vaksiner er "gratis" å motta i USA så blir de betalt av skattebetalernes penger med en rate på $19,50 per dose. I Albania er kostnaden for hver dose er $12, og i EU, $14,70.

Når det gjelder prisforskjellen mellom USA og EU så skal Pfizer ha gitt et prisavslag til EU fordi EU støttet utviklingen av deres Covid-19 vaksine økonomisk.

Pfizer — Master of Disaster Profiteering

"Brought to you by Pfizer":

Som bemerket av Public Citizen så har Pfizer lov til å tjene på denne selvpåførte globale katastrofe på enestående måter. I mange tilfeller vil ikke en nasjons lover gjelde for Pfizer.

Disse hemmelige kontraktene gir Pfizer total kontroll over produktet og sikrer full betaling, uavhengig av om vaksinen er nødvendige eller brukbare, samtidig elimineres alt ansvar. Kort sagt, Pfizer vinner, uansett hva utfallet av vaksine kampanjen måtte være.

Samtidig kontrollerer Pfizer også media gjennom sine annonsekroner. Som du kanskje allerede har innsett så vil medieselskaper i de fleste tilfeller ikke rapportere om ting som kan sette fortjenesten til annonsørene i fare.

Som illustrert i den korte videoen ovenfor, kunne det ikke vært mer åpenbart at Pfizer finansierer media, som igjen vil nekte å bite i hånden som mater det. Du kan se det brede spekteret av medie programmering som sponses av Pfizer, inkludert «Nightline», «Making a Difference», «CNN Tonight», «Early Start», «Erin Burnett Out Front», «This Week with George Stephanopoulos» «CBS Sports», «Meet the Press», «CBS This Morning» og «60 Minutes».

Pfizer-studie viser økt dødelighet

VIDEO: TFNT3: Pfizer study shows vaccines kill more people than they save

Vilkårene i disse kontraktene er desto mer urovekkende når du tenker på hvor farlig Pfizer vaksinen viser seg å være. Ikke rart at selskapet nektet å påta seg noe ansvar.

Som vist i videoen ovenfor, Episode 3 i "The False Narrative Takedown Series" 8 av Steve Kirsch så viste Pfizers egen Fase 3 seks måneder lange test 9 at vaksinen økte dødeligheten av alle årsaker. Flere mennesker døde faktisk i behandlingsgruppen enn i placebo gruppen.

I følge Pfizers egne data forhindres ett COVID-dødsfall per 20 000 fullvaksinerte individer. Det betyr at 10 000 liv reddes hvis 200 millioner blir fullvaksinert.

Men hvor mange liv går tapt med vaksinene? Dette er den andre siden av saken som ganske enkelt krever å bli analysert før noen statlig myndighet kan ta en beslutning om hvorvidt massevaksinasjon kampanjen er til nytte eller ikke.

Her finner vi at Pfizers data10 viser at skuddene faktisk dreper mer enn de redder. For å se på denne informasjonen selv, klikk på "Supplementary Material" på høyre side av papiret, deretter ved  Supplementary Appendix, klikk på  supplements/261159  og bla ned til side 12, tabell S4.

I vaksine gruppen døde 15; i placebogruppen døde 14. To personer døde av covid-19 i placebogruppen, mens bare én døde av covid-lungebetennelse i vaksine gruppen. Det er slik du får en netto falsk positiv innvirkning - ett liv er spart fra COVID. Imidlertid var dødeligheten av alle årsaker faktisk høyere i vaksine gruppen (15, sammenlignet med 14).

Så mens vaksinen reddet én person fra å dø av COVID, drepte de også én ekstra person. Så nettoeffekten er null. Det er ingen fordeler ved dødelighet i det hele tatt. Andre undersøkelser som bruker forskjellige data antyder sterkt at nettoeffekten er dyptgående negativ og at vaksinen gjør LANGT mer skade enn nytte.

Vi står overfor en truende vaksineindusert folkehelse katastrofe

Vedrørende dette siterer Kirsch et skriv11 av Dr. Bart Classen, publisert i august 2021-utgaven av tidsskriftet Trends in Internal Medicine. Classen påpeker at Pfizer, Moderna og Janssen alle bruker et "farlig misvisende" klinisk studiedesign. Problemet er at de alle bruker et surrogat endepunkt for helse, nemlig "alvorlige infeksjoner med COVID-19."

Sykdomsspesifikke primære endepunkter brukes ikke lenger i mange felt av medisin, fordi det kan skjule problemer. Hvis en person dør av behandlingen eller blir alvorlig skadet av den, selv om behandlingen bidro til å blokkere utviklingen av sykdommen de blir behandlet for, er sluttresultatet fortsatt negativt.

Av denne grunn er det passende endepunktet som bør brukes mortalitet og sykelighet av alle årsaker. Da Classen undersøkte de kliniske studie dataene fra alle tre produsentene ved å bruke alvorlig sykelighet av alle årsaker som endepunkt, dukket det opp et urovekkende bilde.

… det er ingen tvil om at massevaksinering mot covid-19 skader helsen til befolkningen generelt. Vitenskapelige prinsipper tilsier at massevaksineringen med covid-19-vaksiner må stoppes umiddelbart fordi vi står overfor en truende folkehelse katastrofe forårsaket av vaksine. ~ Dr. Bart Classen

Som forklart av Classen i papiret hans, "Amerikanske COVID-19-vaksiner har vist seg å forårsake mer skade enn godt basert på pivotale kliniske forsøksdata analysert ved bruk av riktig vitenskapelig endepunkt, 'All Cause Severe Morbidity'12

"Alvorlig sykelighet av alle årsaker" i behandlingsgruppen og kontrollgruppen ble beregnet ved å legge til alle alvorlige hendelser rapportert i de kliniske studiene. Alvorlige hendelser inkluderte både alvorlige infeksjoner med COVID-19 og alle andre alvorlige bivirkninger i både behandlingsgruppen og kontrollgruppen.

Denne analysen gir reduksjon i alvorlige COVID-19-infeksjoner samme vekt som bivirkninger av tilsvarende alvorlighetsgrad. Resultatene viser at ingen av vaksinene gir en helsegevinst, og alle pivotale studier viser en statistisk signifikant økning i 'alvorlig sykelighet av alle årsaker' i den vaksinerte gruppen sammenlignet med placebo gruppen. 

Den Moderna-vaksinerte gruppen led 3042 flere alvorlige hendelser enn kontrollgruppen. Pfizer-dataene var grovt ufullstendige, men data som ble levert viste at vaksinasjonsgruppen led 90 flere alvorlige hendelser enn kontrollgruppen, når bare "uønskede" bivirkninger var inkludert.

Den Janssen-vaksinerte gruppen led 264 flere alvorlige hendelser enn kontrollgruppen. Disse funnene står i kontrast til produsentenes upassende surrogatendepunkter:

Janssen hevder at vaksinen deres forhindrer 6 tilfeller av alvorlig COVID-19 som krever legehjelp av 19 630 vaksinerte; Pfizer hevder vaksinen deres forhindrer 8 tilfeller av alvorlig COVID-19 av 21 720 immuniserte; Moderna hevder vaksinen deres forhindrer 30 tilfeller av alvorlig covid-19 av 15 210 vaksinerte.

Basert på disse dataene er det ingen tvil om at massevaksinering mot covid-19 skader befolkningens helse generelt. Vitenskapelige prinsipper tilsier at massevaksineringen med covid-19-vaksiner må stoppes umiddelbart fordi vi står overfor en truende vaksineindusert folkehelse katastrofe."

For å gjøre tallene ovenfor mer klare og tydelige, her er forebygging statistikken i prosenter:
 • Pfizer  0,00036 %
 • Moderna  0,00125 %
 • Janssen  0,00030 %
CDC hevder COVID-skudd reduserer dødeligheten av alle årsaker

Til tross for alt dette, hevder U.S. Centers for Disease Control and Prevention nå at amerikanere "vaksinert" mot COVID-19 har lavere dødelighet av alle årsaker13 Som rapportert av Forbes14:

"Delvis og fullt vaksinerte mennesker døde av ikke-coronavirus årsaker i en lavere rate enn deres uvaksinerte jevnaldrende, ifølge studien15, som så på millioner av pasienter ved syv amerikanske helseorganisasjoner fra desember til juli.

Alle de tre vaksinene godkjent av amerikanske regulatorer var knyttet til lavere ikke-COVID-dødsrater, selv om forskjellen i dødelighet blant personer som tok Johnson & Johnsons vaksine var litt mindre enn for mottakere av Pfizer eller Modernas vaksiner ...

Dette resultatet antyder at vaksinene ikke øker pasientens risiko for død, noe som "forsterker sikkerhetsprofilen til nåværende godkjente covid-19-vaksiner," sa studien.

FDA godkjenner vaksine for små barn

See Twitter:
FDA Committee has approved the Pfizer vaccine Emergency Use Authorization for kids aged 5-11.

In making this decision, the FDA conceded it does not know the long-term risks to these kids.

FDA Voting Member:

"We're never gonna learn about how safe the vaccine is until we start giving it."


26. oktober 2021 stemte FDA enstemmig for å gi nødbruk godkjenning av COVID-sprøytene for barn mellom 5 og 11.16 Dette til tross for at de erkjenner at de ikke har noen anelse om hva den langsiktige risikoen for barn kan være. Som nevnt av et stemmeberettiget medlem, "Vi kommer aldri til å lære om hvor trygg vaksinen er før vi begynner å gi den."17

Alt vi har for øyeblikket er to Pfizer-studier, en der 5- til 11-åringer ble fulgt i to måneder og en annen med bare seks ukers oppfølging. Begge var for små til å oppdage potensielle risikoer som myokarditt. Det vil ikke bli studert før ETTER at vaksinen er godkjent for barn. Som rapportert av The Defender:18

"Eksperter uttrykte bekymring over mangelen på sikkerhets- og effektdata presentert av Pfizer for bruk av sin COVID-vaksine hos yngre barn, og de pekte på økende sikkerhetssignaler basert på rapporter til Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). De stilte også spørsmål ved behov for å vaksinere barn - hvis risiko for å dø av COVID er "nesten null" - i det hele tatt.

Ifølge Dr. Meryl Nass, medlem av Children's Health Defense Scientific Advisory Panel, brukte Pfizer nok en gang ikke alle barna som deltok i forsøket i sikkerhetsstudien deres.

"Tre tusen barn mottok Pfizers COVID-vaksine, men bare 750 barn ble selektivt inkludert i selskapets sikkerhetsanalyse," sa Nass.

'Studier i aldersgruppen 5-11 er i hovedsak de samme som 12-15-gruppen - med andre ord like korte og utilfredsstillende, med utilstrekkelige sikkerhetsdata og effektdata, uten sterk støtte for hvorfor denne typen immun overbyggende analyser er tilstrekkelig … Alle alvorlige bivirkninger ble ansett som ikke relatert til vaksinen.

Dr. Jessica Rose, viral immunolog og biolog, fortalte panelet at EUA (Emergency Use Authorizationav biologiske midler krever eksistensen av en nødsituasjon og at det ikke finnes alternativ behandling. "Det er ingen nødsituasjon og covid-19 er ekstremt behandlingsbar," sa Rose.

I en fagfellevurdert studie19 medforfattet av Rose, var myokarditt raten betydelig høyere hos personer i alderen 13 til 23 år innen åtte uker etter covid-vaksinen. Rose sa at hos 12- til 15-åringer så var rapporterte tilfeller av myokarditt 19 ganger høyere enn "background rates" ...

Rose sa at titusenvis av rapporter har blitt sendt til VAERS for barn i alderen 0 til 18. Rose forklarte: «I denne aldersgruppen har 60 barn dødd - 23 av dem var mindre enn 2 år gamle. Det er urovekkende å merke seg at "produkt administrert til pasienter med upassende alder" ble innlevert 5510 ganger i denne aldersgruppen. To barn ble upassende injisert, antagelig av en utdannet lege, og døde deretter."

Under møtet bemerket Dr. Cody Meissner at vi ikke vet om vaksinen er trygg for denne aldersgruppen, og risikoen for COVID er ekstremt lav. Hvis vaksinen er autorisert, vil mandater sannsynligvis følge, noe som ville være "ille".

Brownstone Institute protesterer også mot autorisasjonen. I en artikkel20 fra 20. oktober 2021 kalte Paul Elias Alexander, Ph.D., en tidligere assisterende professor i evidensbasert medisin og forskningsmetoder at planen om å vaksinere små barn er "absolutt hensynsløs" og "farlig basert på mangel på sikkerhetsdata og dårlig forskningsmetodikk."

I mellomtiden viser data at ikke et eneste barn har dødd av COVID-19 som ikke hadde en alvorlig underliggende helsetilstand. Alexander gjennomgår mye av disse dataene i artikkelen sin.

Svimlende interessekonflikter

Når du ser på listen over FDAs komitémedlemmer21 som har vurdert og stemt for å godkjenne Pfizer vaksinen for barn så unge som 5 år blir enstemmig "ja" et mindre mysterium. Som rapportert av National File22 har de svimlende interessekonflikter. Medlemmer inkluderer:

 • Gregg Sylvester - En tidligere visepresident for Pfizer Vaccines
 • Arnold S. Monto — En betalt Pfizer-konsulent
 • Archana Chatterjee — En nylig mottaker av Pfizer-forskningsstipend
 • Myron Levine - mentor for Raphael Simon, seniordirektør for vaksineforskning og utvikling hos Pfizer
 • James Hidreth - President for Meharry Medical College, som administrerer Pfizer vaksiner
 • Geeta Swamy - Leder av den uavhengige dataovervåkingskomiteen for Pfizer Gruppe B streptokokkvaksineprogram
 • Steven Pergam — Stolt fotografert som tok en Pfizer-vaksine
 • Flere personer som allerede er registrert som støtter coronavirus vaksiner for barn, inkludert Ofer Levy, Jay Portnoy og Melinda Wharton
I tillegg til det er tidligere FDA-kommissær Scott Gottlieb for tiden i Pfizers styre av direktører.

FDA begraver data om alvorlig skadde barn

Når disse vaksinene nå blir dyttet på små barn, er det viktigere enn noen gang å forstå hvordan data blir massert og manipulert for å støtte den pågående galskap. Av spesiell bekymring er bevis på at U.S. Food and Drug Administration skjuler data om barn som ble alvorlig skadet i vaksineforsøkene. Som rapportert av Aaron Siri på Substack:23

"Pfizers kliniske studie for barn i alderen 12-15 inkluderte bare 1131 barn som ble vaksinert og minst ett av disse barna fikk en ødeleggende, livsendrende skade som, til tross for uomtvistelige bevis og ropene fra både offeret og hennes foreldre, ikke har blitt korrekt anerkjent av Pfizer eller FDA. 

Å legge til side en alvorlig skade i en liten test burde være nok til ringe alarmklokker, man må spørre seg: hvilke andre alvorlige uønskede hendelser har vært skjult og ignorert av regulatorer?"

Siri forteller historien om 12 år gamle Maddie de Garay, som sammen med hennes to brødre var registrert av foreldrene hennes i Pfizers kliniske studie. Den avgjørelsen har endret livene til hele familien, muligens for alltid. Innen 24 timer etter hennes andre dose led Maddie av lammende smerter og systemiske skader. Maddie er nå rullestol bundet og trenger en ernæringssonde. Pfizers hovedetterforsker hevdet først at Maddies skader ikke var relatert til vaksinen og behandlet henne som psykisk pasient. Til slutt ble skaden hennes oppført som "funksjonelle magesmerter" i Pfizers rapport til FDA.

"For et virus som sjelden skader barn, er behovet for å forsikre sikkerheten til Covid-19 vaksinen høy. En studie med bare 1131 barn er undermåls. Det vil ikke plukke opp annet enn de vanligste uønskede hendelsene. 

Hvis det som skjedde med Maddie skjedde hos 1/1000 barn, ville det resultert i at 75 000 barn i dette landet led av denne alvorlige skaden. Hvis det skjer i 1/10 000 barn ville det bety at 7 500 lider av denne alvorlige skaden. 

Det kan være at kuren er verre enn sykdommen. Men det vil først bli kjent hvis det er en riktig drevet (aka, størrelse) klinisk studie med barn," skriver Siri, legger til at:

"Internasjonale forskere har erklært at utilstrekkelig drevne studier bør selv anses som et brudd på etiske standarder.'24 Uten en klinisk studie av tilstrekkelig størrelse som vurderer alle potensielle uønskede hendelser, som f.eks det som oppleves av Maddie, for en tilstrekkelig varighet så vil dette potensielt katastrofale resultat ikke bli identifisert før autorisasjon eller lisensiering ...

Den virkelige lærdommen er ikke at farmasøytiske selskaper eller FDA bør handle bedre eller gjøre en bedre jobb. Det vil bare ikke alltid være tilfelle. Den virkelige lærdommen er at sivile og individuelle rettigheter aldri bør være betinget av en medisinsk behandlingsfremgangsmåte. Aldri. 

Å bevare disse rettighetene til å velge om du vil ta et medisinsk produkt, uten noen statlig tvang, er den endelige og ultimate sikringen.

Å fjerne den retten resulterer i farlig autoritarisme fordi akkurat som FDA ikke vil innrømme Maddies alvorlige skade etter å ha fremmet denne vaksine så vil heller ikke politikere som gir mandat til vaksinen senere innrømme en feil ved å oppheve mandatet."

FDA saksøkt for å få tilgang til COVID vaksine testdata

Vi er nå i en posisjon der det er nesten umulig for mange å nekte covid vaksine og hvis de blir skadet, kan de ikke saksøke noen for erstatning. Fra vondt til verre så har vi ikke engang tilgang til alle dataene regjeringer angivelig er avhengige av for å gi mandat til disse farlige produkter.

For å ta opp dette siste punktet så saksøker nå25 en organisasjon kalt Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT) FDA etter at FDA nektet å frigi dataene som den baserte sin beslutning på for å godkjenne Comirnaty26.

FDA avviste PHMPT-forespørselen om fremskyndet behandling av sin Freedom of Information Act (FOIA) forespørsel på grunnlag av at ingen "overhengende trussel mot liv eller fysisk sikkerhet for en person" eksisterte. Vedrørende klagen 27:

"... i et forsøk på å sikre at FDA handler for å fremme sin forpliktelse til åpenhet, søker PHMPT å innhente data og informasjon som FDA er avhengig av for å lisensiere Pfizer-vaksinen. 

Viktigheten av å offentliggjøre denne informasjonen er også anerkjent under føderal lov som bestemmer at: 'Etter at en lisens er utstedt er følgende data og informasjon i den biologiske produkt filen umiddelbart tilgjengelig for offentliggjøring med mindre ekstraordinære omstendigheter er vist: (1) Alle sikkerhets- og effektivitetsdata og informasjon. (2) En protokoll for en test eller studere …'"

«Bare si nei» til COVID-vaksinen


Mens amerikanske myndigheter gjør sitt beste for å skjule belastende data og manipulering av resten for å vise en slags nytte så peker sunn fornuft, medisinske fakta og tilgjengelige data alle i motsatt retning. Det er krystallklart for meg at barn ikke trenger COVID vaksinen da deres risiko for alvorlig COVID-19-infeksjon og død er praktisk talt ikke-eksisterende.

På den annen side er det ganske sannsynlig at barn blir alvorlig skadet av disse injeksjonene. Grunnen til at du ikke får sannheten fra media er forklart av Dr. Peter McCullough i videoen over. Kort sagt, det er en planlagt propagandakampanje - "En promotering av falsk informasjon av de som sitter med makta."

I følge McCullough har alle under 50 år mindre enn 1 % sjanse for et dårlig utfall hvis de smittes med covid-19. "Hvorfor ville du ta vaksinen?" spør han. "Mitt råd," sier han, "er bare å si nei til dette [vaksinen], spesielt unge mennesker som ikke er i fare."

Kilder og referanser


Artikkel er oversatt, men er noe fortsatt uforståelig så les originalen.

PS! For de som ikke er kjent med Pfizer så har de en lang skandalehistorie bak seg og fikk i 2009 den største bot gitt noensinne på helsesiden av Justisdepartementet i USA på hele 2.3 milliarder dollar: 

Siden 2000 har Pfizer fått nesten 5 milliarder dollar i bøter eller andre krav, se oversikt her:

Som om ikke det er nok så kommer siste nytt: PfizerGate: Media silence about vaccine trial scandal lets FDA and Pfizer off the hook. 

“Why is the FDA not inspecting clinical research sites when they are getting credible allegations about corruption? Where is the FDA office of criminal investigations? Where is the FBI healthcare fraud unit? They’re nowhere to be seen.”
P54

Kommentarer