De som venter på Herren

Av Spikeren. 

Siden det er første søndag i advent skal dere få en helt spesiell andakt. Vi lar Guds Ord tale for seg selv om de som venter på Herren:

Vær ved godt mot! La hjertene være sterke, alle dere som venter på Herren! (Sal 31,25)

Vi venter med lengsel på Herren, han er vår hjelp og vårt skjold. (Sal 33,20)

Likesom hjorten stunder etter bekker med rennende vann, slik stunder også min sjel etter deg, min Gud. (Sal 42,2)

For de som gjør ondt, skal utryddes, men de som venter på Herren, skal arve landet. (Sal 37,9)

Jeg venter på Herren, min sjel venter. Jeg setter min lit til hans ord. (Sal 130,5)

De som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette. (Jes 40,31)

Herren er god mot dem som venter på ham og søker ham. (Klag 3,25)

Spikeren

Kommentarer