Søvnens tid

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

"Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen." Matt 25,1. 

I lignelsen om de ti jomfruer skildrer Jesus tilstanden blant de kristne i tiden like før hans komme. Det blir søvnens tider. Alle slumret inn og sov.

Karakteristisk for den siste tid er at de kristne ikke forstår hva som foregår omkring dem, og ikke kan skjelne mellom det som er kristendom og det som bare ser ut til å være det.

Da brudgommen kom, var bare halvparten rede til å ta imot ham. Det er bilde på at en stor del av kristenheten ikke er rede til å ta imot Jesus når han kommer.

I lignelsen sies om de dårlige jomfruer de som ikke var rede til å ta imot brudgommen, at de ikke hadde olje på lampene, så de sluknet. Det får oss til å spørre: Hva er oljen på lampene bilde på?

Det må være bilde på noe som mange bekjennende kristne mangler, og som gjør at de ikke blir frelst når Jesus kommer igjen.

Det er gitt mange svar på dette. Men Jesus har sagt tydelig hva det er de mangler. Han kommer til å si til dem: "Jeg kjenner dere ikke!" V. 12

De som ikke blir frelst, kjenner ikke Jesus, og er derfor heller ikke kjent av ham. For det er to sider av samme sak, som Jesus sier i Johannes 10,14: "Jeg kjenner mine og mine kjenner meg."

Det evige liv består i å kjenne Jesus. Joh 17, 3.

Ved den tid Jesus kommer igjen, skal en stor del av kristenheten være uten dette kjennskapet til Jesus.

Derfor gjelder det å prøve seg selv for Guds ansikt! Det er ikke nok å være med i allslags kristelig aktivitet. Det er nettopp denne aktivitet som luller så mange inn i åndelig søvn.

"Våk derfor," sier Jesus, "for dere vet ikke dagen eller timen!" [Matt 25, 13]

Har du lært Jesus å kjenne? Vet du at du eier ham?

Kommentarer