Blodtrykket stiger bare jeg hører Erna´s navn

Av Dan Odfjell. 
Foto: Terje Pedersen / NTB. 

Overskriften i dag kommer fra kommentarfeltet etter document overskriften 24/5/22: «Erna Solberg har fått klima toppverv i FN», en NTB basert reportasje. Dog, dette mitt innlegg i dag representerer ikke antistatlig tankegods, kun forakt for Erna som statsminister; den verste og klart mest unasjonale helt siden Gro Harlem Brundtlands tid, som vi aller mest kan takke vår vellykkede fremmedinnvandring for. Kvinner i politikkens verden er jeg for øvrig også meget skeptiske til, et alminnelig skandinavisk problem blitt. Selv ikke den påstanden kvalifiserer som antistatlig tankegods, et nytt uttrykk venstresiden har introdusert til sitt retoriske selvforsvar.

Jeg refererer til Erna´s melding i Dagbladet om at hun fikk et æresverv fra FN i mars om å lede et havhøynivå-panel på de karibiske øyene Antigua og Barbuda, der sammen med den lokale statsministeren. I debattfeltet som fulgte, fikk Erna lite-forståelsesfulle-kommentarer hvor det, blant annet, ble påpekt at hun som statsminister hadde gitt 10 milliarder til FNs miljøfond. Selv forklarer hun at den nylige invitasjonen er i tråd med hennes internasjonale prioritering på hav, utdanning og bærekrafts-målene...Mest bløffmakeri dette, knapt urettferdig tankegods å mene dette. 

Disse milliard-tildelingene utenfor Norge vekker stadig harme og mistanke om «kickbacks» til politikere fra det gjennomkorrupte FN, hvorfra både Grete Faremo og Erik Solheim begge etterlot seg så skamfulle rulleblad at de måtte slutte.. Det viser seg at nå at også Åslaug Haga har fått jobb i FN-organisasjonen, for jordbruksutvikling (IFAD), et FN underbruk. Dersom noen av politikerne, de som får jobber eller får ære eller favører fra FN, tror det er pga dyktighet, tar de skammelig feil, et selvbedrag. Nei, dette stinker.

Det synes som norske politikere med sin «storhet» på folkets bekostning i utenverdenen har oppnådd en slags gjensidighet, at det også skal dryppe på klokkeren? Jeg er blitt gjort oppmerksom på at 4/7/19 ble det annonsert fra Caricom (the Caribbean Community) at Erna, den gang i 2019, ble invitert til Det karibiske hav og var deres spesielle gjest, som norsk statsminister, sammen med UNs Secretary-General, Antonio Guterres. Gamle venner, altså.

Disse FN jobbtildelingene «stinker» som vennetjenester, eller verre.  Hva vet Erna fra Akvariet i Bergen om havets vannhøyder annet enn de fleste andre av oss; nemlig at klimaet mest bestemmes av solen, og at der er lite eller intet vi kan gjøre med vannhøyder. Akkurat det har for øvrig vært en farsott lenge og Maldive-øyene i Det indiske hav har jo vært annonsert sunket i havet opptil flere ganger. Men gang på gang har det vist seg falsk alarm. Klima-krisen synes også derfor en bevisst politikerskapt krise, når ingen kan bevise dens virkelighet.. Og Paris-avtalen om klima er det knapt noen andre enn krisemakerne selv som tror på. Den siste «krisen» er matmangel, men den har en plausibel forklaring, nemlig konsekvensene fra den pågående Ukraina-krigen. Så stopp krigen.

FN kan best beskrives som et av verdens største, dyreste og mest nytteløse falske byråkratier. Som i Norge er gitt urettmessig oppmerksomhet med forklaringen at Trygve Lie i 1946 ble FNs første general-sekretær. Dog, det var Sovjetunionen som fremmet ham.. Joda, der er hjul innen hjulene og fremmeligheten lenge leve. Om dette mot sin formodning er antistatlig tankegods får det stå sin prøve, jeg har en grunnlovsbestemt rettighet til ytringsfrihet - inntil Grunnloven eventuelt ytterligere forandres til de diktatoriskes fordel. Gradvis synes demokratiet og dets kontrollmekanismer å svinne fra oss, i denne stadig mer normløse vestlige verden.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant


Kommentarer