Ønsker noen en parasittisk tilværelse hvorved andre jobber for dem?

Av Dan Odfjell. 
Foto: Javad Parsa / NTB. 
 
Å snylte på andre forekommer meg trist og skammelig, ei heller typisk i vårt gamle land, der det rett og slett var upassende - og spesielt uten takk å få. Men dessverre, det kan se ut som vår nye «overklasse av nordmenn» aspirerer presist i den retningen. At noen gratis skal arve alt vårt, at alle vi ikke-muslimer skal bli dem underordnet som dimmier, som slaver tilslutt. 

Sosialistene har vist seg farlig autoritære på lag med et udemokratisk innvandringssprengt EU. Og de synes å mene at Norge er staten - og omvendt. De nevnte er for utjevning slik at alle blir fattige, men lykkelige - ved ikke å eie noe.. Det arbeider det korrupte FN aktivt for, den store uoppnåelige «en-verdenen» samt omfordelingen som implisitt i den utopiske Agenda 2030; med store «tenkere» slike som Klaus Schwab og Erna Solberg om bord. Hallo Norge, dette synes samtidig å ha blitt Høyres "build back better-sak" med Erna fremst marsjerende, i takt med Ap og andre ødeleggende globalister. Som om vi ikke hadde nok med islamistene. Med Erna vil dessverre mørket senke seg over partiet Høyre.
 
Har Norge sett sine beste dager, et høy-aktuelt spørsmål når Sverige nå til et skrekk-eksempel av et land er blitt. Alle bortsett fra NRK kan se det selv på lang avstand.. Men likevel, de politisk korrekte riksmediene kan ikke omtale eller innrømme realitetene. Snakk om å leve og å oppføre seg inni en ideologisk boble. Det gjelder, tilsynelatende, ikke å sette våre unasjonale politikere i forlegenhet. All sunn fornuft er forbudt i en stadig mer rabiat verden. 

Mitt håp er at Joe Biden og hans korrupte lakeier har gjort så mye dumt at republikanerne til høsten fratar dem makten i begge kongress-kamrene. Og kaster ekstremistene på dør. Det kan også gi det autoritære EU, med globalistene på lag, et skudd for baugen. Når Anniken Huitfeldt høylytt snakker om å anvende «robuste mekanismer» og straff mot Ungarn og Polen - fordi de nekter seg påprakket fremmed og ødeleggende innvandring - da viser hun seg tydelig som utpekt av Jonas Gahr Støre som vårt UDs autoritære rette leder.
 
På Resett hadde redaktøren selv et innlegg 3/5/22 under tittelen: «Feigt og upassende av Støre under Id» og det innlegget satt.. Helge Lurås avsluttet nøkternt nemlig slik: «Det er ingen grunn til å feire at Islam har kommet til Norge - for noen andre enn de som allerede er muslimer». Lurås tok utgangspunkt i statsministerens tilstedeværelse på Rådhusplassen mandag ifm den islamske høytidsdagen, hvor han holdt en appell. 

Etter min mening, Jonas Gahr Støre måtte tydeligvis og skamløst unnskylde oss for omsorgen for ukrainerne - for å komme påstander i forkant om at vi har mer sympati for dem fordi de er hvite og kristne.. Men Støre opprettholdt ikke sin egen oppfordring for dagen, om at dette var en «tid for felleskap, solidaritet og takknemlighet». Derimot maktet han å tåketale om «grusomheter» som «rammer mennesker likt, uavhengig av hudfarge, religion og kulturell tilhørighet». Men ingen andre enn Støre selv kan vite hva han egentlig mener om disse «religiøse» sammenkomstene, som han har mye skyld i. På norsk heter det at man skal være forsiktig med hva man ønsker seg..
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant 

Kommentarer