Første mai på den gamle måten

Av Spikeren. 

Siden 1886 har første mai blitt feiret som en internasjonal demonstrasjonsdag for arbeiderbevegelsen. Men før den tid hadde den i mange land vært en dag for å ønske våren velkommen.

I dag skal vi feire første mai på den gamle måten, med basis i Bibelen og lengselen etter vårens komme. Det gjør vi ved å sitere Jak 5,7-8:

"Vær da tålmodige, brødre, inntil Herren kommer! En bonde venter på jordens dyrebare grøde; han må ha tålmodighet til både høstregnet og vårregnet har falt. Så må også dere være tålmodige og ved godt mot, for Herrens komme er nær."

Uttrykket "Vær da tålmodige" knyttes her til de første 6 versene i kapitelet, som skildrer de rikes vold og undertrykkelser. Under slike forhold var nettopp denne formaningen særlig nødvendig. 

Det ord i grunnteksten som i vår bibeloversettelse er gjengitt med «vær tålmodige», betyr egentlig «å være langmodig». Det vil i praksis si å holde sin vrede overfor de urettferdige undertrykkere tilbake og i stille hengivenhet vente på den tid som Gud har bestemt for en forandring til det bedre. Hva det er for en tid, angis ved ordene: "inntil Herren kommer". 

For med Herrens komme inntrer forløsning fra all lidelse for de troende. Derfor skal vi se på lidelsens tid som en ventetid. En slik tanke vil hjelpe oss til å stille og tålmodig bære nåtidens trykk. 

Jakob anskueliggjør dette med en lignelse, hvor han viser til bonden, som rolig og tålmodig venter, til kornet har fått både høstregn og vårregn, så han til slutt kan høste inn den verdifulle grøden. La oss her bare nevne at i Israel faller såtiden om høsten (oktober) og innhøstningen om våren (april/mai). 

Deretter får vi den praktiske anvendelsen av lignelses: "Så må også dere være tålmodige".

Det er vår, folkens, og innhøstningen nærmer seg. Herren kommer snart!

Spikeren

Kommentarer