Be, så skal dere få

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

"Jeg sier dere: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere."
Luk 11, 9

Det er om å gjøre for Jesus å legge ordene inn på oss. Selve måten han uttrykker seg på, viser det. Og dessuten har han gjentatt disse ordene flere ganger ved forskjellige anledninger.

Det er en tredobbel oppfordring med et tredobbelt løfte. Og som om ikke det skulle være nok, føyer han til en tredobbel forsikring om at den som ber, han får; den som leter, han finner; den som banker på, for ham skal det lukkes opp.

Det er tre forskjellige uttrykk for og tre forskjellige anvendelser av bønn Jesus gir oss her.

Be! Det er sagt til den som mangler det han skulle ha og ikke vet hvor han skal ta det fra. Det er jo nettopp vår situasjon som kristne. Hva det enn dreier seg om av det vi skal være og gjøre som kristne, står vi som tiggere overfor Gud. Det er helt bokstavelig slik som Jesus sier: "Uten meg kan dere intet gjøre." [Joh 15, 5]

Denne følelse av avmakt og hjelpeløshet og tilkortkommenhet, ikke minst overfor de oppgaver Gud selv har lagt på oss, kan virke lammende på oss. Ser vi på oss selv, fører det bare til mismot og nederlag. Selvopptatthet er alltid farlig.

Jesus vil nettopp ikke at vi skal se på oss selv! Vi skal se på ham som er troens opphavsmann og fullender, [Heb 12, 2] og på de løfter han har gitt oss. Vi har en Far i himmelen som er rik nok for alle dem som kaller på ham. [Rom 10, 12]

Be! Sier Jesus. Da får du. Det gjelder, forsikrer han, hver den som ber.

Bruker du denne retten? Tar du deg tid til å be?

Hvis du ikke bruker den retten Gud har gitt deg, kan du heller ikke vente å få det han lover deg.

Men tar du deg først tid til å be, kommer du til å få rikelig tid til bønn, og løftet som er knyttet til å be, blir oppfylt på deg i langt større grad enn du trodde var mulig!

Kommentarer