Ukraina-Russland-krigen: Europa kan være den økonomiske taperen


Strategien med å innføre økonomiske sanksjoner for å skade Russland for sin invasjon av Ukraina, kan gi et økonomisk nedfall som er forskjellig fra det lederskapet i Europa for tiden forventer.

Spørsmålet er hvem som vil bli mest skadelidende? Hvem vil være de økonomiske taperne fra den stadig utvidede konflikten mellom Ukraina og Russland på kort og lang sikt? 

Sannsynligvis ikke amerikanerne som ikke i like stor grad er avhengige av russiske råvarer. 

Med høye priser på olje, gass og andre råvarer blomstrer Russlands økonomi med penger som strømmer som vann inn i reservene. Rubelen er sterkere enn noen kunne forutse.

Tilbakeslaget fra vestlige sanksjoner er derfor kanskje ikke så hardt som Europa, truet av sin egen resesjon, håper på.

Situasjonen er ikke sammenlignbar med slutten av Sovjetunionen, der Vesten spilte sin sentrale rolle. Ved Sovjetunionens fall var oljeprisen historisk lav og saudierne oversvømmet oljemarkedet og hjalp amerikanerne med å dyppe sovjeterne ned etter hvert som den sovjetiske økonomien krasjet.

De amerikanske strategene er selvfølgelig fullt klar over at økonomiske sanksjoner på dette tidspunktet ikke vil ha samme effekt på Russland blant de høyeste energi- og råvareprisene på mange år.

Den USA-ledede unipolare verdenen har lenge hatt Washington-strateger som vet godt hvilke knapper de skal trykke på for å produsere ønskete konflikter som Amerika er satt til å tjene økonomisk på. 

De vet at sanksjoner mot russiske råvarer levert til Europa vil føre til at prisene går gjennom taket – og Russland vinner enormt på det.

Den enorme asiatiske markedsetterspørselen etter russiske råvarer og naturressurser er også kjent for den nykonservative amerikanske ledelsen.

De vet at når Europa stenger seg selv, vil strømmen av naturressurser øke østover fra Russland til rabatterte priser, noe som beriker og forbedrer konkurranseevnen for Kina, India, Pakistan og så videre.

Amerikanerne vet også at det er Europa som vil bli massivt skadet, mye mer enn USA, ettersom de har hatt omfattende handel med nabolandet Russland.

Etter lenge å ha fryktet Tysklands og Europas stadig tettere handelsforbindelser med Russland, har Ukraina-krigen avsluttet den positive tonen. Man kan gjette at Pentagon er veldig fornøyd med den nåværende utviklingen.

Ingen truer amerikansk jord, og Europa er slagmarken med massiv ødeleggelse – nok en gang.

Kommentarer