Myndighetenes negative holdning til Guds Ord

Vi vil si takk til generalsekretær Steinar A. Hopland for hans innlegg i Dagen av 29. april 2022 og NORGE IDAG 6. mai 2022 kalt: »Staten ønsker ikke at fortellingen om Jesus skal spres».

Vi beklager at Gideon, som i sytti år har fått dele ut bibler, ikke får lov til det lenger.

Udir og kunnskapsminister Tonje Brenna og nå sist har også sivilombudet sagt nei. Med andre ord ser det ut som om ikke noen av dem tar hensyn til Grunnlovens § 2 hvor det heter: «Værdigrunnlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grunnlov skal sikre Demokratiet, Rettsstaten og Menneskerettighetene.»

Vi kan gjerne stille spørsmålet hvorfor ingen av disse personer eller etater ønsker å la unge mennesker få bli kjent med basis for Grunnlovens § 2. Er det på grunn av at Guds ord ikke samsvarer med statens «nye religion»?

Det er jo underlig at ateistene og agnostikerne i Human-Etisk Forbund, som er motstandere av alt som har med Den treenige Gud og kristendommen å gjøre, skal få sin ugudelige vilje igjennom.

Det er trist og beklagelig at kunnskapsministeren, som har et ateistisk livssyn, skal frata norsk ungdom muligheten til å få ny-testamenter og bibler gratis.

Bibelen, Guds ord, har hatt en enestående betydning for ikke bare det norske samfunn, men for hele verden. Den er blitt kalt, blant annet, «verdenslitteraturens perle» og «bøkenes bok».

Den indiske filosofen, Vishal Mangalwardis sier at Bibelen skapte vår moderne verden av vitenskap og lærdom fordi den ga oss Skaperens visjon om hva virkeligheten handlet om. Det var det som gjorde Vesten til en lesende og tenkende sivilisasjon. 

Videre sier han at postmoderne mennesker ikke ønsker å lese bøker som ikke direkte bidrar til karrieren deres eller gir dem nytelse. Det er et logisk resultat av ateismen som har innsett at den menneskelige forstand ikke gir grunnlag for å vite hva som er sant og rett.

Forfatteren Walter Scott skrev en gang om den dyrebare Bibelen:
«Det finnes ikke noe som den ikke kan skjenke hvert menneske som kjenner sin nød og søker dens rikdom. Sannhet som aldri eldes, glede man aldri blir trett av, - en krone som aldri ruster, lindring i bekymring, ro i smerte og et salig håp om evig liv – dette er de gaver Herren skjenker den som elsker hans ord.»

Er det ikke nettopp den trøst og oppmuntring dagens ungdommer trenger i sin søken etter mening med livet? Hvorfor berøve ungdommen for denne mulighet?

Vi må innrømme at vi ser på denne negative og gud-fiendtlige holdning til Guds Ord som trist og forstemmende. At statsråden lar FRI og Rosa kompetanse få fri adgang til barnehager og skoler, er underlig. De som ikke bryr seg om det kristne verdigrunnlaget som samfunnet er bygget på, men motarbeider det med sin radikale kjønnsteori som er i slekt med oldtidens dyrkelse av Baal og Astarte. 

Vi vil støtte Gideons arbeid for ungdommen. Vi synes det er glimrende at Gideon, som generalsekretæren skriver, vil være med å spre lyset, Ordet og nåden på skoler, i hoteller, innenfor fengselsmurer, på sjukehus og ungdomsfestivaler.

Takk at dere i Gideon ikke vil la dere stoppe å spre Den hellig Skrift selv om dere møter stor motstand for dem som fornekter Den treenig Gud og ringeakter Den hellige Skrift.

La oss legge saken fram for Gud i bønn! Han vil lære oss og vise oss vegen videre.

Olav H. Kydland
Eivind Gjerde
Gunnar Holth

Kommentarer