Vårt daglige brød

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

"Gi oss hver dag vårt daglige brød." Luk 11,3. 

Dette er en bønn om at Gud hver dag må gi oss det vi trenger for vårt jordiske og timelige liv.

Bønnen gjelder ikke bare selve maten vi skal spise, men også alt annet som vi trenger for å leve sant og rett som mennesker her i verden. Ikke minst omfatter det også at vi som kristne skal klare våre forpliktelser og gjøre rett og skjell for oss overfor andre mennesker og kunne yte andre hjelp, når de trenger det.

Hensikten med denne bønn er at den skal fri oss fra bekymringer og lære oss å regne med Gud som den som gir oss alt det vi trenger hver dag. Den er i fullt samsvar med alle Guds ord og løfter til dem som tror på ham.

"Alles øyne vokter på deg, og du gir dem deres føde i sin tid. Du opplater din hånd og metter alt levende med det som er til velbehag for dem." Sal 145, 15-16.

Dette løftet gjelder all Guds skapning, men er i særlig grad et løfte til alle dem som tror på ham.

Gud har ikke lovt å gi oss mer enn det vi har bruk for. Det er en utbredt tro at Guds velsignelse viser seg i at et menneske samler seg rikdom. Men det stemmer ikke med Guds ord, og det stemmer heller ikke med en kristens innstilling.

Den som er gudfryktig ber: "Gi meg ikke armod og heller ikke rikdom! La meg ete mitt tilmålte brød." Ord 30, 8.

De som vil bli rike, sporer av. De faller i skadelige lyster som forderver sjelen. Det har gått galt med mange kristne som satte seg som mål i livet å bli rike. Jesus har også likefrem advart oss og sagt at det er sjelden at rike mennesker når frem til himmelen. [Mark 10, 23-25]

Det gir glede og tilfredshet å nøyes med det en har. Gud har også lovt oss at alt det vi trenger til, dette skal han gi oss. Det kan vi frimodig be ham om og regne med å få!

Kommentarer