La meg bli som et lite barn igjen

Av Spikeren. 

Når jeg en dag dør eller blir tatt bort, da ønsker jeg å bli som et lite barn igjen. Jeg vil gå inn i Guds rike, ikke med en kropp som er formet av jord fra marken, men med et himmelsk herlighetslegeme, uten lyte, uten synd og uten skam.

Der vil jeg legge meg sliten og trett i min evige Fars armer. For han trøster meg, han som er lys og kjærlighet. Ja, han vil tørke bort hver tåre fra mine øyne. For her skal ikke døden være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er nå borte.

Etterhvert setter han meg forsiktig ned og jeg ser at jeg nå befinner meg i en praktfull hage. Her er hverken sol eller måne, men alt rundt meg skinner likevel klart som krystall. Det er Guds herlighet som lyser om meg, og Lammet er selve kilden.

Måpende av beundring, tar jeg mine første stabbende skritt ut i denne guddommelige hagen. Gresset er grønnere enn jeg noen gang har sett det. Blomstene bærer farger som vi ikke er i stand til å se her på jorden, og frukttrærne er så praktfulle at det ikke lar seg beskrive med ord. De bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for meg. 

Mens jeg ennå stod der og tok alt dette vakre innover meg, kom en pekende hånd bakfra og jeg hørte min Far si: 

- Ser du elven der borte?

- Ja, sa jeg, stille og undrende mens jeg så i retning der hånden pekte.

- Det er elven med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og Lammets trone. 

Jeg var målløs... Fant ikke ord... Og min Far fortsatte:

- Etter hvert deler den seg i fire grener. Den første heter Pisjon, som betyr "utvidelse". Det er den som renner rundt hele Havila-landet, der det er gull. Gullet i det landet er godt, og der finnes også bedolah-kvae og karneol. 

Den andre elven heter Gihon, som betyr "å bryte fram". Det er den som renner omkring hele Kusj, som betyr "sort". Det var i kildene fra Gihons "sorte" vann Salomo ble salvet og oppreist som Konge. 

Den tredje elven heter Hiddekel, som betyr "hurtig". Det er den som renner øst for Assur, som betyr "å gå framover". Og den fjerde elven er Eufrat, som betyr "fruktbarhet" og blir sett på som den gode og rike elven. 

Så gå da, mitt barn, og utforsk dette spennende nye landet som nå er ditt hjem. For se, jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer, gjemt på hemmelige steder, for at du skal vite at jeg er Herren, Israels Gud, som har kalt deg ved navn. 

Etter at min Far hadde talt alle disse ord, bøyde jeg mitt hode og gråt.

- Hvorfor gråter du, spurte min Far.

Jeg orket ikke engang å løfte hodet, men sa bare: 

- Hva med alle syndene mine? Gjennom hele livet har jeg syndet på det groveste mot deg og mot himmelen... Jeg er ikke verdig til å kalles ditt barn...

Min Far tok hånden sin under haken min og løftet hodet mitt slik at øynene våre møttes. Og med det kjærligste blikket jeg noen gang har sett, sier min Far:

- Syndene dine finnes ikke mer. For da du tok imot Jesus som din frelser ble alle syndene dine lagt på ham. Han ble såret for dine overtredelser og knust for dine misgjerninger. Straffen lå på ham for at du skulle ha fred, ved hans sår har du fått legedom. 

Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. 

Spikeren

Kommentarer