Du burde skamme deg, Erna Solberg!

Av Norvald Aasen.

Åpent brev:

Til Erna Solberg,
Statsministerens kontor,
Regjeringen.

Erna Solberg klager over at hun ble sensurert på Facebook.

At du kan være så falsk og freidig, Erna Solberg?

Du snakker om at du er utsatt for sensur og brudd på din ytringsfrihet på dagsrevyen den 9. sept. 2016.

Husk dette, Erna S.: Det sitter mennesker rundt i Norge som har blitt bøtlagt for ytringer med bakgrunn i din diskrimineringslov som du formet som kommunalminister under Bondevik 2 regjeringen, og som du fikk vedtatt i 2005.

Bl.a. sitter der en krigsveteran fra 2. verdenskrig i Larvik, nå over 90 år gammel, som fikk 10000.- i bot for å ha ytret seg om hijab. Hijab bruker vi ikke i Norge, var hans ytring til en hijab-bærende kvinne. Han fikk boten tilslutt ned til 7000.- kr for å bruke sin ytringsfrihet. Jeg har tidligere bedt deg betale boten for ham, noe du tydelivis ikke har gjort - eller ikke hatt råd til?

Når du selv er ansvarlig for å innskrenke nordmenns ytringsfrihet så er det bare rett og rimelig at du selv får føle hva diskriminering og sensur betyr. Vi er etterhvert mange politisk ukorrekte som har fått føle sensuren og kneblingen grunnet alt svineriet fra dere politisk korrekte.

Du burde skamme deg, Erna Solberg!

Norvald Aasen,
6983 Kvammen
57731844