NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 19. september 2016

Kjære Israels Venner

Først vil vi si tusen takk til alle dere som på forskjellige vis har støttet og oppmuntret oss i oppstartingsprosessen!

Israels Venner i Norge (IVIN) skal være et supplement til eksisterende Israel-foreninger. IVIN er en partipolitisk uavhengig og ikke-religiøs organisasjon hvis overordnede mål er at jøder i og utenfor Israel skal få leve i fred. IVIN vil motarbeide antisemittisme gjennom forståelse for Israel og jødenes sak. Vi ønsker å skape mer innsikt, kunnskap og sympati for Israel fordi vi tror en slik kunnskap vil demme opp mot antisemittismen som vi ser vokser i Europa og i Norge.

Vi er religiøst nøytrale, men anerkjenner Norges judeo-kristne arv. Denne judeo-kristne arven ser vi som forutsetningen for både menneskerettighetene og det sekulariserte samfunnet vi har i Norge i dag.

Som organisasjon er IVIN partipolitisk og religiøs nøytral. Vi ønsker likevel å presisere at bidrag og deltagelse fra medlemmer, foredragsholdere og debattanter fra ulike politiske partier, religiøse og ikke-religiøse samfunn naturlig hører inn under vårt engasjement for Israel og jødene. IVIN er en forening med stor takhøyde der ulike stemmer kan delta og forenes i samme sak: Å motarbeide antisemittismen gjennom balansert informasjon om Israel.

Vi har den siste tiden arbeidet med å videreutvikle vår hjemmeside, www.israelsvenner.no, vi er fremdeles i denne prosessen, så hjemmesiden vil få noen endringer på innhold og form.

Vi er nå klare for å registrere medlemmer!

På vår hjemmeside (www.israelsvenner.no) vil du nå finne et digitalt innmeldingsskjema hvor du enkelt kan registrere deg. Innmeldingsskjema sendes også ut sammen med dette brevet. Skjemaet kan du fylle ut og returnere til vår epostkonto post@israelsvenner.no.

Medlemskontingent for resten av 2016 er NOK 100 for alle og betales inn på konto 4212 16 06792.

Ellers er kontingenten fastsatt slik:

Vanlig medlem: kr. 300 (Familiemedlemskap kr 400).
Pensjonist, trygdet eller student: kr. 200 (Familiemedlemskap kr 300).

Merk innbetalingen med "Medlemskap og navn". Når innmeldingsskjema er mottatt og innbetalingen av kontingenten er registrert, er medlemskapet i orden. Medlemskapet følger kalenderåret og påminnelse om fornyelse sendes ut til medlemmene pr epost i januar hvert år.

Vi takker for at du vil være medlem i vår forening og bidra for Israel og kampen mot antisemittismen.

Med vennlig hilsen
Israels Venner i Norge
Bjørn Sæther, leder