Med blikket festet på Jesus... (Hebr. 12,2 - 1988 oversettelsen)

Andakt av W. Kirkehøyden.

Først har jeg lyst til å rekapitulere min siste andakt: Kirkehøydens miniAndakt: 2/ 08.09.2016, for å vise hva vi trenger for å vokse i Kristus, avta i syndelegemet og overkomme frykten.

"For av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke nogen skal rose sig. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulde vandre i dem." Ef 2.8-10.

Nåden, frelsen (Jesu død på korset) er for hver den som tror og vil ta i mot denne enorme gaven, og få sitt gjeldsbrev slettet for all evighet. Så la oss gå tilbake til Peter, som ville gå på vannet.

Matt 14.27-32 ”Vær frimodige; det er mig, frykt ikke!  Da svarte Peter ham og sa: Herre! er det dig, da byd mig komme til dig på vannet! Han sa: Kom! Og Peter steg ut av båten og gikk bortover vannet for å komme til Jesus. Men da han så det hårde vær, blev han redd og begynte å synke; da ropte han: Herre, frels mig! Og Jesus rakte straks hånden ut og tok fatt i ham og sa til ham: Du lite troende! hvorfor tvilte du? Og da de steg i båten, la vinden sig.

Peter hadde forlatt alt for å følge Jesus, ja han kunne endog gå litt på vannet, men frykten kom tilbake grunnet ”det hårde vær.” Kjenner vi oss ikke igjen? Han begynte å synke, for det er hva frykten gjør med oss alle, for den har bokstavelig talt målbar vekt. Frykten og tvilen er der fortsatt. ”Welcome to the club.”

Derfor: La oss alltid huske disse ord (to vers satt sammen): ”La ikke hjertet bli grepet av angst. Eders hjerte forferdes ikke! Tro på Gud, og tro på mig! Jeg makter alt i Kristus, Han som styrker meg.” (Joh 14,1 og Fil 4,13)

Det er bare i Kristus vekten avtar helt, i Ham makter vi alt, endog det aller minste, det er alt hans ære. Dog sier han til Peter: ”Du lite troende! hvorfor tvilte du?” Jesus rakte ham hånden, og la oss innse at det omfatter så mye mer enn denne kjente hendelsen på Genesaretsjøen. Jesu rekker ut hånden til oss ustanselig, om frykten kommer tilbake. Igjen ber vi om hans hjelp: ”Herre, frels mig!” Tenk på Arken (et bilde på Jesus), der rakte Jesus ut hånden til alle de rettferdige. Så steg vannet, langt over hodene på dem som ikke gikk om bord i båten med Jesus - i tide. Husk at tiden er kort. Kom ombord, mens det ennå er tid!

Jesus viste Peter og de andre i båten et mirakel, og han gikk rundt i Galilea og utførte flere mirakler. Hvorfor? Bare for å vekke oppmerksomhet om sitt komme, sin lære (Evangeliet, de gode nyhetene) og omsider sin frelsesgjerning på korset. Han befalte de helbredede om ikke å fortelle det videre. Hvorfor? Den som tror at vi kristne skal utføre mirakler i det ytre, lurer seg selv og alle sine forførte tilhengere. Det er satans siste triks, for at vi ikke skal ta Jesu hånd og gå ombord i båten sammen med Ham. For bare da legger vinden seg, bare da unngår vi å synke og bare slik unngår vi trengselen som kommer i henhold til hva som er skrevet. La oss huske det!

La meg gjøre et unntak her: Om noen har sanne nådegaver og ber for andre, så la oss anerkjenne det, om de også leder dem til Jesus og Frelsen. Mirakler vil finne sted uansett, men iht. dette og mange andre vers:  Sal 103. 2-5 ”Min sjel, lov Herren og glem ikke alle hans velgjerninger! Han som forlater all din misgjerning, som læger alle dine sykdommer, han som forløser ditt liv fra graven, som kroner dig med miskunnhet og barmhjertighet, han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen likesom ørnen.

Hva mer trenger vi av mirakler enn dette? Det skjer fra det uforgjengelige (i Kristus), ikke fra det forgjengelige, hvor sjarlataner opererer og hindrer sine tilhengere i å nå Jesu hånd. Gå ombord i båten (arken) slik at du kan bli reddet og fra å synke i all evighet.

La oss ha det helt klart hva dette betyr, uten noe utenomsnakk: Synke ned i vår ego personlighet, det som døde på korset, sammen med Jesus: For ”Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd." Joh 3,3-6.

Så kommer jeg til dagens poeng. Jesus avviser altså under og tegn som noe mål i seg selv, i det forgjengelige. Her vil jeg vise til hans møte med djevelen (fristeren) i ørkenen. Stor bibelinnsikt også her, men la oss fokusere på to ting: Djevelens stemme er den samme idag. Den forsøker å distrahere oss og trekke oss ned (i vannet). Så dette: Matt 4.10 "Da sa Jesus til ham: Bort fra mig, Satan! for det er skrevet: Herren din Gud skal du tilbede, og ham alene skal du tjene. For det står skrevet..."

Dere kjenner ikke skriftene, sier Jesus ustanselig. Guds Ord skal være vår fokus, for å forbli i og vokse i Kristus, avta i syndelegemet, overkomme frykten og erstatte det med KJÆRLIGHETEN!

Og vær viss på: Når Kjærligheten veller opp i våre hjerter og driver frykten ut, da har Jesus gitt oss sin hånd. Joh 1.18 ”Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut; for frykt har straffen i sig; men den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først.

Og la oss avslutte med en av de mest dramatiske fortellinger i Bibelen. Den rike mannen og Lazarus. Fra Lukas 16.20, men vi går rett til det siste verset når den rike mannen ber om mirakler, tegn og under, for å redde sin bror. Lukas 16.31 ”Men han sa til ham: Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke tro om nogen står op fra de døde.

Guds Ord, alt nedskrevet av profetene, og selvfølgelig Evangeliet, NT, inkl. Paulus. Det skal være vår fokus fra morgen til kveld. Kan det sies klarere – fra Mesterens egen munn?

Dagens bønn:  Himmelske Fader, vår Herre og kjære Gud. I Jesu navn takker, priser og elsker vi deg, med hele våre hjerter, sjel og sinn. Fader la oss hver dag fra morgen til kveld holde fokus på ditt Ord. La ditt ord arbeide i oss uavbrutt, selv om vi utfører våre plikter og gjerninger der ute i verden, for dette sier ditt Ord: "Min sønn! Akt på mine ord, bøi ditt øre til min tale! La dem ikke vike fra dine øine, bevar dem dypt i ditt hjerte! For de er liv for hver den som finner dem, og lægedom for hele hans legeme. Bevar ditt hjerte fremfor alt det som bevares; for livet utgår fra det." Ord 4.20.  I Jesu navn vi ber. Amen.

Det følgende vil forbli et fast innslag / avslutning i denne andaktsserien:

Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden; gi oss idag vårt daglige brød; og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere; og led oss ikke inn i fristelse; men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.


Så ber jeg dere med jevne mellomrom å gå til denne websiden, http://www.fathersloveletter.com/text.html Vår Kjære Fader, har sendt oss et Kjærlighetsbrev (også på norsk). Og tro meg Han "sitter på kanten av stolen," for en eneste grunn: Å fortelle deg / oss alt han vil gjøre for oss, om vi bare kommer til Ham i ydmykhet og innser hvor høyt han elsker oss. GOD BLESS!

W. Kirkehøyden