Jesu bønneinstruksjon

Andakt av Kirkehøyden.

"Med blikket festet på Jesus" kan tjene som et fundament for denne serien av andakter.

Her fremheves troen, nåden og frelsen, som beskrives så vel i dette sentrale verset at det blir fast: Ef 2.8-10 "For av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke nogen skal rose sig. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulde vandre i dem."

Våre liv som kristne, skal ha sitt fundament i vissheten om at vi døde på korset med Jesus og vi er født på ny: I Jesu hellige, evige ubegrensede legeme. Joh 8.58: ”Før Abraham var, er jeg.

Vi er lemmer i Hans legeme, vi er I Ham; vi er I Kristus og i siste instans er vi HAM. Dernest at vår tro holdes oppe og styrkes ved; 1) Alltid huske hvem vi ER, 2) Guds Ord (ikke menneske-/ Adam-kunnskap, 3) våre bønner, og 4) takksigelser til vår Fader som er i Himmelen…

Dagen andakt:

I dag skal vi studere Jesu bønneinstruksjon, som han gir disiplene under Bergprekenen. Les gjerne hele, men særlig Saligprisningene Matt 5.1-12. Vi har snakket mye om Ego og syndelegemet, men vår Fader har langt ned mye godt i oss, skrevet det inn i vår hjerter, herunder samvittigheten. Ja, som en helt ny computer, med perfekt operativsystem (Windows 10), blottet for spam, virus og ”malware.”

Jeg stiftet aldri familie, men noen ganger står en ung mor foran meg i kassen på ICA, og barnet hennes ser på meg. Jeg smiler, vinker og får gjerne kontakt. Jeg ser Jesus rett inn i øynene. Barnet har ikke en gang lagt merke til (fristelser) sjokoladen, til høyre, venstre for kassen eller hvor enn de har flyttet den etter flere klager.

Jesu bønneinstruksjon - Matt 6.5-9: ”Og når I beder, skal I ikke være som hyklerne; for de vil gjerne stå og bede i synagogene og på gatehjørnene, for å vise sig for menneskene; sannelig sier jeg eder: De har allerede fått sin lønn. Men du, når du beder, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør og bed til din Fader, som er i lønndom, og din Fader, som ser i lønndom, han skal lønne dig i det åpenbare. Og når I beder, skal I ikke ramse op mange ord som hedningene; for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Gjør derfor ikke som de! for eders Fader vet hvad I trenger til, før I beder ham.   Derfor skal I bede således…

Når vi leser om hyklere, fariseere, endog kalkede graver (syndere og tollere, Spikeren og jeg har hatt mye moro med de to siste). Vær viss på at det er aspekter av vårt Ego. Antagelig er Asbjørnsen og Moes eventyr, derivater fra Guds Ord. Kanskje har ego ni hoder, som trollet (i mystikken er 9, samt null/intet meget viktig).

Ikke lek psykolog, ikke lag akademiske avhandlinger om alle ni hodene. Finn heller ikke ut hvor du har ditt tyngdepunkt, din arketype, men kast lyset på trollet. Dere vet alle hva som skjedde, barnelærdom!

Les heller om hvordan David ekspederte sitt troll, med ett slyngekast: Første Samuelsboken 17. Ta Spikerens råd til meg: Les noe fra Guds Ord hver dag. Helst fra en personlig kjær papirbibel. For en dyslektiker, som meg, er KABB Bibelen en velsignelse: Lytt gjerne til Guds Ord i bilen.

Ovenfor viser Jesus oss hvordan vi skal be fra lyset (sprekke trollet). Vi ber i Ham, vår ene sanne identitet. Siden har vi blitt fortalt at vi skal alltid be i Jesu navn, men her er/var det altså selveste Jesus som lærer disiplene/oss å be ”in persona.” Vi skal gå inn i vårt lønnkammer, fullt mulig på bussen eller på toget. Vi bare husker vår sanne identitet i Ham, i Kristus, og som jeg sa igår – slik vokser vi i Ham hver gang.

Vår Fader som vi ber til vet allerede hva vi trenger – WOW!! Så mediter over Jesu bønneinstruksjon til oss. Han forteller oss om å be i Hans Navn. Joh 14.13-14. ”og hvad som helst I beder om i mitt navn, det vil jeg gjøre, forat Faderen skal bli herliggjort i Sønnen.

Vi står ikke utenfor (i det forgjengelig, hvor alt er sandgrunn) og ber i hans navn. Slike bønner blir ikke besvart. Vi ber I HAM, vi er jo frelst, jfr. Ef 2.8-10, vi har fått vår fødselsrett i gave.

For Gud hører oss i Jesu, og vi vil få bønnesvar i det åpenbare. Mirakler vil skje endog i våre jordiske liv, om vi daglig bare sier Fader vår, du som er i himmelen…

Dagens bønn: 

Himmelske Fader, vår Herre og kjære Gud. I Jesu navn takker, priser og elsker vi deg, med hele våre hjerter, sjel og sinn. Fader vi ber om at du hører alle vår bønner. Særlig hver morgen, før vi slipper verden inn i våre hjerter og sinn. La oss daglig be fra Jesu hellige legeme. Vell inne i verden (on line), hjelp oss og styrk oss for at vi igjen kan komme til deg, fra vårt lønnkammer / i Kristus – uten hensyn til støy og den ondes distraksjoner. I Jesu navn vi ber. AMEN!

Dette vil forbli et fast innslag/ avslutning i denne andaktsserien:

Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden; gi oss idag vårt daglige brød; og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere; og led oss ikke inn i fristelse; men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. AMEN!!

Så ber jeg dere med jevne mellomrom å gå til denne websiden. Vår Kjære Fader, har sendt oss et Kjærlighetsbrev (også på norsk). Og tro meg Han "sitter på kanten av stolen," for en eneste grunn: Å fortelle deg / oss alt han vil gjøre for oss, om vi bare kommer til Ham i ydmykhet og innser hvor høyt han elsker oss. GOD BLESS!

Frelsesbønn:

Til de som ennå ikke har tatt i mot Jesus, blitt Guds barn, og fått sitt navn innskrevet i livets bok.

Vær frimodig, du har intet å tape, men alt å vinne. Husk den korteste frelsesbønn noen gang, kom fra den ene røveren på korset: Lukas 23.42-43: "Og han sa: Jesus! kom mig i hu når du kommer i ditt rike! Og han sa til ham: Sannelig sier jeg dig: Idag skal du være med mig i Paradis."

I sin totale håpløshet bad røveren om så lite, å bare bli tenkt på (rører det ditt hjerte?) Han vant alt! Han vant det Evige Liv! TENK OVER DET, bli medlem i ene sanne menighet – Kristi Legeme!

Frelsesbønn: Himmelske Fader, min Herre og kjære Gud. I Jesu navn takker, priser og elsker jeg deg, med hele mitt hjerte, sjel og sinn. Fader jeg tror at du sendte din sønn Jesus for å dø for mine synder på korset, for at du skulle gi meg din fullkomne nåde, tilgivelse og miskunn, som en ufortjent gave, som jeg herved tar imot.

For dette sier ditt ord: Joh 4.25 "Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt mig, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet."

AMEN!

Kirkehøyden