NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 8. september 2016

Er vi alle nordmenn i denne verden?

Av Amund Garfors.

Ja, etter definisjonen til Kong Harald her forleden, så kan en jo nesten få seg til å tro at han mente at et hvert eneste menneske i verden som tar seg inn i landet vårt, de er nordmenn…

Men kanskje er det på tide å si det like ut, at jeg er ganske så sikker på at de fleste etniske nordmenn, ikke føler noe fellesskap med innvandrede muslimer. Jo, de kan få samme pass – men vi blir ALDRI det samme folket. Til det er våre verdier og kultur altfor forskjellig. Og jeg tror denne følelsen er ganske universell og gjelder like mye begge veier. Dette er det store problemet!

Dessverre har jeg heller ingen realistisk tro på at vi kan leve i fred og kan ha en vellykket integrering over tid. Kongen kan tale så mange ganger han vil. Nei, vi kan aldri bli det samme folket som skal forsvare dette landet, der vi skal ha de samme tanker og verdier om hva et fedreland er.

Jeg tror ikke Kong Harald aner rekkevidden av hans omfavnelse av islam. Jeg tror heller ikke han skjønner hvilken farsott som har rammet landet vårt og hele den vestlige verdens sivilisasjon. Kongen burde heller tatt seg tid til å sette seg inn i hva denne ismen egentlig representerer. En isme som i sin mest primitive form ikke respekterer andre religioner og andre kulturer. Nei, de respekterer heller ikke den moderne sivilisasjon, der de foretrekker å stille klokka 1500 år tilbake.

Derfor burde Kong Harald holde seg langt unna politikk! Han skulle heller tie om politiske spørsmål, lik sin far, Kong Olav V. Han var en klok mann og forsto selvsagt at politikk er et tabubelagt tema for en konge. Og det av den enkle grunn at politikk er splittende for befolkningen. En konge burde vite at folk har forskjellige meninger om dagens politiske spørsmål. Derfor er det å ta standpunkt for det ene eller det andre, noe en konge ALDRI burde gjøre! Der han ikke minst burde følge Grunnloven i tykt og tynt.

NARVIK, 06.09.2016. Amund Garfors