NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 18. september 2021

Det er ondskap, ikke godhet vi er opp mot

Av Dan Odfjell. 
 
For det er ondskap som nå fremmes fra til dels uvitende og ødeleggende samt indoktrinerende krefter som uforstandig vil Norge av-nasjonalisert. Til fordel for hva, og hvem, annet enn til et diktatur til slutt? Den vestlige ytrings-frie verden av demokratier, slik som vi har kjent den siden de allierte nedkjempet nazismen i 1940, er nå under angrep. Men allerede lenge før vår tid ble islamismen stoppet syd for Paris i år 732 og ved Vienna’s porter i 1683. Og Spania ble først frigjort for muslimenes åk etter 800 års kamp. Denne fanatiske angrepskrigen har altså pågått i 1400 år og har kostet ufattelige mengder liv og store smerter, helt siden muslimene erklærte ikke-muslimer krig i år 600 e.k.
 
Historisk er dette velkjent, uten at det lenger tillates påaktet. Dette er venstre-side-politikk i rå kamp for forandring. Det seneste, tydeligste og klart synlige, ja grusomme «eksperimentet» deres var den ønskede «forandringen» i Venezuela. Men se dessverre, «fanatikerne» nekter nå blankt å erkjenne konsekvensene der på bakke-nivå, av sult, tvang, korrupsjon og generell elendighet. Mer en 3 millioner er fra-flyktet et narko-helvete på jord. Og det tildekkes med god samvittighet? Nei, bare fordi fanatismen ikke tillater sannhet, samt at den norske staten finansierer ondskap og vranglære. Utrolig nok selv under en såkalt borgerlig regjering. Som søkte gjenvalg. Og Ap er venstresiden behjelpelig. Alt for makt…
 
Uærligheten som nå tillates å regjere landet, tildekker hva som helst i sin galskap om forandring - for enhver pris. Samt maktmisbruk om vaksiner og annet. Og ta en titt på Sverige og forstå samfunnsutviklingen og prisen som følger i islamismens fotspor. Jeg hater ikke muslimer, for de vet knapt bedre, grunnet deres «utdannelse» helt fra barnsben av. Som misjonerer hat overfor alle ikke-muslimer, stakkars folk sier jeg. Derfor kan de ikke integreres, og derfor må de stoppes i sin egen verden til de der reformerer seg selv. Afghanistan taler sitt tydelige sprog, etter først russernes og så amerikanernes og Natos forfeilede og langvarige forsøk på kurs-forandring - og slutt på kvinners og andres slaveri.
 
Historien er tydelig en verden i forandring, at den hverken kan eller bør forseres med tvang, og aller minst av fanatiske krefter. Men faktisk nettopp det er det venstresiden, i sin uforstand og i sin total-forakt for fortiden, nå forsøker seg på i Norge. De jager oss som lemen utfor stupet til et stolt lands tilintetgjørelse. At riksmediene og politikerne ikke gjør anskrik, det for meg handler om ikke mindre enn et feigt og utilgivelig fedrelandssvik, ikke godhet. Og med de politiske partiene, understøttet generøst av staten, det gjør også staten fedrelandsfiendtlig gjennom sine velfødde aktører. Snakk om en uvettig, troløs ferd på første klasse. Velkommen til Oslo-mabad, vi tar avstand fra deg og ditt unasjonale virke.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant