NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

onsdag 29. september 2021

Kjærligheten til Jesus

Av Hans Erik Nissen. 
Foreslått av Olav H. Kydland. 

Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg” Joh 14,21. 

Kjærligheten til Jesus kommer til uttrykk på to måter: Du har Jesu bud, og du holder dem. Kjærligheten bygger alltid på den elskedes ord. Et brev fra vedkommende blir lest mer enn én gang. Det rommer et budskap som betyr noe avgjørende på grunn av navnet som står under brevet.

Slik er det også med Jesu ord. Fordi han står bak hele Bibelen, er ordene som står der uhyre verdifulle for den som elsker han. De ligger ikke som en død kapital. Nei, en kristen tar dem fram gang på gang. Mens du leser og hører, må du be: Herre, hjelp meg å holde fast på ditt ord!

Har jeg ikke et Guds ord å holde fast på, visner troen. Troen lever av Ordet. Får den ikke Ordet, vil den dø. Får den derimot rikelig næring av Guds ord, blir den sunn og sterk.

Du har ikke Guds ord, hvis du ikke bruker det. Du skal derfor ta for deg Ordet. Gjør du ikke det, er kjærligheten til Jesus bare en talemåte.

Først høre og dernest gjøre.

Å høre og å fastholde er én side av saken. Den andre er at du stoler på det du hører. Bygg på klippen. La Guds ord være fundamentet for livet ditt. Lytt ikke til hva andre tenker og mener. Menneskers råd og veiledning strekker ikke til. Det er helt annerledes med det Gud har sagt. Det står fast for evig. Når Ordet tilsier den som tror på Jesus en hel og full frelse, skal du også hvile i det fullbrakte. Du holder ikke Ordet, hvis du ikke våger å tro Guds løfter.

Tanken din kan ikke fatte storheten i de privilegier en kristen har. Men du kan tro dem, fordi det er Gud som har talt.

Det samme gjelder det Jesus har sagt om livet her på jorden. Du skal innrette deg etter Guds Ord. Gjør du ikke det, elsker du ikke Jesus.

Han har talt med guddommelig myndighet. La oss lytte, følge og elske ham. 

( Fra andaktsboka ”Ett er nødvendig” 21. februar).