Ingen kunnskap uten Gud?

Av Dan Odfjell. 

Dette temaet på Resett 30/6/19 ble diskutert, altså for to år siden, under overskriften «Politikk bør styres av moral og moralen av kunnskap. (NB: Ikke av snøfnugg), skrevet av Ferdinand Linthoe Næshagen. Som innledningsvis enkelt anga grunnen til det hele: «Det er utfallet av en handling for dem det angår som avgjør om den er ond eller god. Derfor må man (dvs politikerne, mitt tillegg) vite mest mulig om det tenkelige utfallet av handlings-alternativene man står overfor». Innlegget lå bak betalingsmur, men ikke kommentarfeltet som var langt og interresant; iallfall deler av det. Her var det for og imot de ti bud og kristendom og mye annet derved relatert, tildels også sett i et historisk perspektiv.

Selv velger jeg innledningsvis å sitere President Ronald Reagan som år 1984 kom med noen visdoms ord. Og dette Reagan-utsagnet synes spesielt relevant ikke bare for dagens USA, men for hele den vestlige verden med kristne røtter:

Without God, there is no virtue, because there’s no prompting of the conscience. Without God, we’re mired in the material, that flat world that tells us only what the senses perceive. 
Without God, there is a coarsening of the society. And without God, democracy will not and cannot long endure. If we ever forget  we’re one nation under God, then we will be a nation gone under”.

«Skaperen er naturligvis kilden til all eksistens, og kilden til all kunnskap om alt som eksisterer. Den som trenger visdom skal be til Gud som villig gir. Den som taper mest på å avvise den kunnskap Gud tilbyr via Bibelen og tilbudet om frelse, ved aksept av det offer som Han ga gjennom sin Sønn, er den som avviser det». Personen som sa dette, som det her siteres fra og noe forkortet, sa også det følgende: «Jo mer kunnskap jeg kommer over, jo mer bekreftes det at verden vasser i løgn og at den onde er denne verdens fyrste. De fleste tror de vet og vet ikke at de bare tror».

En annen person sent i diskusjonen kom med dette dypere innlegget: «Det eneste poenget jeg har tenkt å belyse her, er at det ikke er noen kunnskap, moral eller etikk til å styre «noe som helst etter» uten Gud. Hæ sier du? Er du dum eller? Ingen kunnskap uten Gud? Vel, som jeg har kommentert og vært passe hard på til ateister og andre ikke-kristne her på Resett (og ellers i livet) så er faktisk ting du vet, kun ting du tror. Dersom du ikke tror på en slik absolutt bakenforliggende årsak så vil troen din, kunnskap og moral etc kunne forledes til å være hva som helst og den vil være absolutt. Hvordan og hvorfor? Hvem som helst kan vise deg noe, og uten forståelse for at hva du blir vist kan være løgn i sin natur, ikke den absolutte sannhet, vil du nær automatisk tro. Ettersom du kun ser en vei, altså, at du ikke er istand til å tro at det du blir vist er falskt, vil du aldri kunne velge den andre vei og «tro» vil for deg være som kunnskap. Personlig mener jeg verden burde blitt styrt av dem som ikke våger å hevde de vet noen ting med sikkerhet. For det er jo løgn, ingen vet noe med sikkerhet. Betyr det at vi ikke kan vite ting? Neida, kunnskap kan fortsatt være kunnskap. Noen ting er sant. Av og til snubler vi over sannheter her og der, men om man «gjenkjenner» dem kommer det jo an på…».

For egen del vil jeg påpeke at oftere snubler vi over ondskap satt i system i ødeleggelsens navn eller for krefters urettmessige ufortjente vinning eller posisjon.     
     
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer