Hva fører diskrimineringsloven til?

En mann kledd ut som kvinne under en prideparade i Spania i 2018.
Foto: Alvaro Barrientos/AP/NTB
Av Solfrid Jarsve Brekke, sekretær i PDK Sandefjord. 
Første gang publisert i Dagen 27.08.2021. 

I Norge har vi hatt et godt rettsvern for alle borgere. Kvinner har fått en ekstra god rettsbeskyttelse, fordi de er fysisk svakere enn menn og mer utsatt for vold.

Vi har praktisert likhet for loven, slik at den samme forbrytelsen gir lik straff for alle som begår den samme kriminelle handlingen, uansett kulturell bakgrunn. Lovbrudd har hatt objektive og klare kriterier, og det har vært påtalemyndighetene som har måttet bevise den anklagedes skyld… men det var den gang da.

Så fikk vi den nye diskrimineringsloven, som forfordeler visse grupper i samfunnet fremfor andre. På grunn av tidligere regjeringers ukritiske omfavnelse av Yogyakarta-prinsippene, har LGBTQetc-gruppen fått stort fokus i den nye loven.

Problemet med den nye diskrimineringsloven, er at den fratar de øvrige gruppene deler av deres rettsvern. Dette gjelder kvinner, menn, etniske nordmenn, folk med lys hud og kristne. Heteroseksuelle har mistet deler av sitt rettsvern, og alle som verdsetter den tradisjonelle kristne kulturen vårt samfunn har vært bygd på de siste tusen årene.

Women's Human Rights Campaign kan fortelle at kvinners rettigheter pulveriseres, både i Norge og i FN. Årsaken er at hvem som helst kan kalle seg en «kvinne», med eller uten penis. Menn kan invadere krisesentre for voldsutsatte kvinner med loven i hånd, bare de erklærer seg selv som «kvinne».

Problemet med den nye loven er at den fratar meg min samvittighetsfrihet. Tidligere kunne jeg akseptere at menn kler seg som de vil, i kjole eller slips. Jeg hadde allikevel lov til å høflig hevde: «Når jeg ser på deg, så ser jeg en mann med kjole. Jeg ser ingen kvinne». Dette har jeg ikke lov til lenger.

Når jeg ser på deg, så ser jeg en mann med kjole. Jeg ser ingen kvinne.

Med den nye diskrimineringsloven, blir alle tvunget til å lyve og benekte hva de ser og erfarer. Dette er det samme fenomenet vi ser i familier og små samfunn styrt av narsissister. Desto større løgnen er, desto sterkere kontroll kreves for å befeste den, slik at den for all del ikke avsløres som løgn.

I eventyret Keiserens nye klær var det et barn som utbrøt: «Keiseren er naken». Derfor befester nå LGBTQetc-personer sin løgn i alle barnehager og skoler.

FRI har omtrent 3.500 medlemmer, som våre folkevalgte har gitt enorm påvirkningskraft. Rosa Kompetanse er en undergruppe i organisasjonen FRI, som får statlige subsidier for å spre sin radikale kjønnsideologi.

Diskrimineringsloven har fått inngripende betydning for den enkelte forelders oppdragelse av egne barn i sitt private hjem. Nå skal ikke foreldrene lenger ha lov til å lære barna at vi har to biologiske kjønn, og at det beste og naturlige for en familie er å være mor, far og barn. Det er forbudt å si at Gud har skapt det slik.

Foreldre har heller ikke lov til å veilede et barn, når det tviler på sitt eget kjønn, eller blir betatt av en person av samme kjønn. Foreldre har ikke lov til å si at dette kan være noe forbigående, og at jenter og gutter i tenårene kan føle så mye forskjellig.

De har i hvert fall ikke lov til å lese Bibelen og be med barnet, for det kan tolkes som konverteringsterapi. Hvis barnet blir homofilt eller trans, kan det i voksen alder saksøke foreldrene for overgrep jfr loven.

Diskrimineringsloven har ført til endringer i trossamfunnsloven, som ble vedtatt i 2020. Nå er ikke lenger kristne prester/pastorer og menigheter fri til å forkynne kristen tro, men må innrette seg etter radikal kjønnsideologi for å få statsstøtte. Så radikal kjønnsideologi overkjører religionsfriheten.

Straffeloven ble også endret på grunn av diskrimineringsloven. Paragraf 185 kalles hatparagrafen, og den straffer personer som har forårsaket at noen kjenner på en subjektiv følelse av krenkelse, uavhengig av hva som er gjort. Det er den anklagede som må bevise sin uskyld. Altså motsatt av vanlig rettspraksis.

Nå har regjeringen bestemt at PRIDE-flagg kan vaie på alle offentlige flaggstenger, og på den måte skape splittelse og en følelse av utenforskap for flertallet av befolkningen.

Diskrimineringsloven har lagt et solid grunnlag for offentlige og private ideologiske kjønnsfanatikeres forfølgelse av kristne. Gratulerer.

Kommentarer