Jeg kjenner ingen andre enn Gud som kan regulere varmegradene

Av Geir C. Slettvik, Tønsberg. 

Valget er over. Propagandamaskineriet om klimakrise var på sitt mest intense under valgkampen. NRK kledde ut en MDG-politiker som klimapsykolog, med oppgave å kurere klimaangst.   

Da rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) ble offentliggjort i august, kommenterte Klimarealistene: «Det du vil lese om klimarapporten i de aller fleste norske medier de neste dagene, vil være oppspinn». 

Hvis Norge ble helt klimanøytral, vil det bety nesten null for verdens klima. 

  • Norges klimautslipp er 0,3% av verdens utslipp
  • Norges gassproduksjon er 3% av verdens produksjon
  • Norges oljeproduksjon er 2% av verdens produksjon

For bare noen uker siden skrev en internasjonal gruppe av 23 forskere: «Konklusjonen fra FNs klimapanel om at de pågående klimaendringene først og fremst skyldes utslipp av klimagasser, bygger dels på ukomplette data for solbestrålingen og dels på temperaturdata som er blitt påvirket av økende urbanisering.» 

«Dersom man tar alle solbestrålingsdata i betraktning og utelater temperaturmålinger som er gjort i urbane områder, lar det seg ikke lenger påvise at klimagassene spiller noen større rolle enn solen», skrev forskerne i det vitenskapelige tidsskriftet Research in Astronomy and Astrophysics.

Etter mitt syn er skremsler om den såkalte klimakrisen et ektefødt barn av den politiske venstresiden. Du som er ung og frykter for fremtiden, ikke vær bekymret. Vitenskap er i utgangspunktet et gode, men bare når den er sannferdig. Forskning på områder som angår Guds skaperverk må være underlagt bibelske sannheter. 

Gud pålegger oss å forvalte naturressursene på en god og rettferdig måte. Det er sant. Menneskenes materielle overforbruk har skapt både ressursmangel og lokal forurensning mange steder. 

Heldigvis er det blitt stadig mer populært med moderne avfallshåndtering, gjenvinning og gjenbruk. Røyken fra de gamle fabrikkpipene har stort sett stilnet i vår del av verden. Men de stod også for en viktig del av velstandsutviklingen. Det samme gjør produksjon av olje og gass. Hvis Norge slutter, øker andre land, særlig de udemokratiske. 

Olje er et naturprodukt som vi er helt avhengig av. Det er ikke bare et drivstoff, som mange later til å tro. Jordbruk og fiske, industri og skipsfart er basert på hydraulikk. Alle mekaniske deler i bevegelse må ha smøring. Også vannkraftverk og vindkraft. Hele dagen bruker vi olje- og gassrelaterte produkter, fra asfalten vi kjører på til gassgrillen i sommer. Takket være norsk gass har flere land kunnet foreta store reduksjoner i bruk av kull. 

1,5 gradersmålet står ikke i menneskelig makt! Jo mer vi hører fra klima-ekstremistene, dess mer lærer vi at det dreier seg om en ideologi der Gud ikke har noen funksjon. Etter min mening er den konstruert på et ateistisk fundament. Dessverre har også andre grupper og politiske partier hivd seg på. Sekulære folk lar seg narre når de ikke regner med en allmektig Gud som oppholder alle ting.

KrF derimot, burde holde seg langt vekk fra dette. I stedet har de gjort «klimasaken» til sin viktigste (…) Det er en politikk med antikristelige overtoner. Menneskene kan selvsagt ikke regulere verdenstemperaturen, verken opp eller ned. Heller ikke redusere global oppvarming med 1,5 grader over et gitt antall år, uansett klimatiltak. Det er Babels tårn i ny drakt.  

Nylig arrangerte aksjonistene det såkalte klimabrølet foran Stortinget. Nå har de fått seg en brølemaskin - som kan holde det gående i fire år. Stuntet taler for seg.    

Når klima-ekstremistene til og med angriper kuene, forstår vi at dette har gått av skaftet. Kuene lager metangass, så vekk med dyrene og nei til storfekjøtt – en av våre beste kilder til jern. Virkelig krise er det når klimapolitikerne forlanger å stoppe norsk olje- og gassproduksjon. Etter mitt syn har vi bare Frp og PDK å stole på.   

Vi fornekter ikke klimaendringer, men vi nekter for at globale forandringer er menneskeskapt. Svarene på det som skjer finner vi i Bibelen. Gud sender tegn på himmelen og i naturen for å vekke mennesker til omvendelse. Endetidstegn er Guds kjærlige påminnelse om å gjøre opp vår sak – mens det er tid. Det er dette klimaendringene dreier seg om.

Det er sola som styrer klimaet, sier Klimarealistene. Ja, det tror jeg. Mye tyder på at også havet spiller inn. Det er Gud som styrer begge. Klimaet på jordkloden er Vår Herres domene.

Kommentarer