NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 20. september 2021

HEF har bare en agenda

Av Kirkehøyden. 

Avkristning, og fremme despotiet/ barbariet Islam, som middel.

Regjeringen og særlig Venstre tar diktat fra ateister, for å bekjempe vår kristne kulturarv, skoleelever skal ikke bli kjent med Bibelen, med læren om at "vi skal elske vår neste som oss selv. "

Dette kommer etter mange grep for å forkaste hva kinesiske forskere har funnet ut er vår suksess formel. Christianity the reason for West’s success, say the Chinese | The Iona Institute

I stedet satses det på marxisme, ateisme og islam, som sier  koran 8:65 «The unbelievers are stupid; urge the muslims to fight them»  koran 9:5 «When opportunity arises kill the infidels wherever you find them"

Det liker regjeringen og særlig Venstre, men ikke vår kristne tro med KrF i regjering. "Det kristne partiet" som enstemmig var med på å avkristne Grunnloven.

Hvor disse ideologiene råder, flykter de til bare de land med  kristen kulturarv. Fra New Zealand, USA,  til Norge i nord. 

Fikk dere med dere muslimers flykt fra muslimer,  fra Kabul, fullt fly, noen hang på flykroppen. Flykter bare uker etter Taliban drepte 85 jenter for å hindre at de skulle få utdannelse. Ikke et kvekk våre kvinnelige politikere.

Norske politikere følers seg så beriket, at kristendommen skal kastet ut. Dette fra det historieløse "kunnskapsdepartementet," ledet av en muslim.

Kirkehøyden