NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 19. september 2021

Jesus har fått Faderens navn

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

"Hellige Far! bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de må være ett, likesom vi! Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg, og jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt, uten hint fortapelsens barn, for at Skriften skulle oppfylles." Joh 17,11-12.

Hva ber Jesus om for sine troende? Det første er at Faderen må bevare oss som tror på Jesus, i det navn som han har gitt sin Sønn.

Bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg - av grunnteksten ser vi at som her går tilbake på navn. Jesus har fått Faderens navn.

Det viktigste av alt for oss som tror, er å kjenne Guds navn. Det kommer tydelig frem i denne bønn. Jesus har da også åpenbart Guds navn for alle dem som tror på ham. Han uttaler ikke dette navnet, og det kan heller ikke uttales. Men like fullt har han åpenbart det for dem som tror. Vi kan se dette navnet. Hvor? Jo, i Jesu person!

Jesus har av Faderen fått hans navn, slik at den som ser Jesus, ser Faderen. Joh 14,9.

Nå ber han om at vi må bli bevart i dette navn!

Den som har navnet, har personen. Å eie Faderens navn er å eie ham selv. Og det eier hver den som Jesus får åpenbare seg for, slik at han i Guds ord ser hvem Jesus er!

Den som ikke har Jesu navn, har heller ikke Faderen!

Derfor er det så om å gjøre for Jesus at vi blir bevart i hans navn. Da blir vi bevart fra alt som vil føre oss bort fra Gud, og fra alt som kommer fra Satan.

Du som har fått det som din dypeste trang å se Jesus, du skal vite at nettopp det ber Jesus om for deg! Jesus vil at vi skal se ham og eie ham, og ber altså om det for oss! Når Jesus ber, blir han hørt!

Det får vi lov å regne med!