NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 26. september 2021

Den som har Sønnen, han har livet

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

«Den som har Sønnen, han har livet; den som ikke har Guds Sønn, han har ikke livet.» 1 Joh 5, 12

Så enkelt sier Guds ord hvem det er som er en kristen og har det evige liv, og hvem det er som ikke er det og ikke har det evige liv.

Vi skal merke oss at Gud sier begge deler. Han sier ikke bare hvem som har livet, men også hvem som ikke har det.

Alt kommer an på om vi har Guds Sønn!

Her er ikke spørsmål om hva vi vet, ikke om hvor stort lys vi har, ikke om våre gjerninger, ikke om hva vi gir oss ut for å være, eller om hva andre tror om oss – det er ene og alene spørsmål om å ha Guds Sønn!

Den som har ham, han har livet, og omvendt.

Det er ikke noe vi kan diskutere. Det er Guds enkle og klare tale til oss om hvem det er som er frelst!

Hvem er det da som har Guds Sønn?

Det har Guds ord svart på like foran det ord som vi går ut fra. Der står det at han har vitnet om sin Sønn. I dette vitnesbyrd kommer det evige liv til oss. Vitnesbyrdet går ut på at Gud har gitt oss det evige liv. Det er en gave, den gis for intet. Alle som da setter sin lit til dette vitnesbyrd, får det og eier det som vitnesbyrdet inneholder:

«Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg selv!» 1 Joh 5, 10.

Hører du hvor enkelt det er? Det som du tror på, det har du!

Setter du din lit til det vitnesbyrd som Gud har vitnet om sin Sønn, da eier du dette livet. Da har du Sønnen, og har altså livet.

Men tror du ikke på det vitnesbyrd som Gud har vitnet om sin Sønn, da har du gjort Gud til løgner, nettopp fordi du ikke har trodd på dette vitnesbyrd! 1 Joh 5, 10.

Da har du ikke Guds Sønn, og har ikke livet.

Så kan hver og en vite hvor han står og om han er frelst eller ikke!