Norge - landet der sannheten ikke tåles

Av Amund Garfors. 

Undertegnede har nå skrevet ukentlige leserbrev til samtlige aviser i Nordland fylke under de side 4 måneder, der jeg tar opp svært viktige politiske ting. Ting som i framtida vil få store følger for dette lille landet. Et land som dessverre styres av politikere som aldri har satt landet og folket først. Men til dags dato har alle mine skriv, bortsett fra det første, gått rett i søppelkassa i samtlige avisredaksjoner. Tilfeldig? Nei det tror jeg ikke! Dette er nok en klar beskjed fra høyeste hold, at DEMOKRATENE må holdes langt vekk fra avisspaltene. Og det fordi de frykter at en helt ny politikertype skal bane seg vei inn på Stortinget. Folk som setter Norge først, og som ikke er redd for å få sannheten fram om dette korrupte styret vi er underlagt.

For to uker siden skrev jeg nok en artikkel som jeg kalte for: "SKAL VI HA EN NY BØLGE AV LYKKEJEGERE"? Selvfølgelig gikk også den artikkelen i søppelkorga, men kanskje med en vond smak i kjeften hos disse redaktører? Redaktører som selvfølgelig faktisk vet hva som vil vederfare deres barn og barnebarn når tiden er inne. Men der de foretrekker å oppføre seg som dette ikke er et alvorlig tema. Mens det er absolutt den aller viktigste politiske sak, ikke bare for Norge, men for hele Europa!

Ja selv FACEBOOK kom med sine litt merkelige og lite hyggelige tilbakemeldinger og med advarsel til lederen av Demokratene i Nordland, en meget oppegående mann som hadde lagt ut dette skrivet mitt til almenn lesning. Der mitt sannferdige skriv gikk under betegnelsen; "Hatefulle ytringer"! Og der ble det poengtert at noe lignende skriv, det ville ikke bli akseptert. Han kunne regne med utestengelse i lang tid, dersom noe lignende ble lagt ut... Så slik er det nå blitt i dette sinnssyke landet; for der tåles ikke sannheten, verken på trykk eller på TV/radio.  

Mitt siste innlegg som jeg skrev sist mandag; "HAR ISLAM ERKLÆRT KRIG MOT VESTEN? - det ble selvfølgelig heller ikke trykket og heller ikke sendt til Facebook, da vi nå har bevis på at både trykkefriheten og talefriheten i dette landet er kommet til veis ende!

Jeg fikk også en liten mail fra ei meget hyggelig norsk dame, ei god venninne av meg som bor i Sør-Afrika, der hun kom med følgende kommentar etter at jeg hadde sendt kopi av dette avisinnlegget til henne, og der hun skrev følgende: "Islam erklærte krig mot alle non-muslims på 600-tallet. Og der de har holdt krigen gående i 1400 år. Det er kun ignorantene som er politikere og som ikke har fått dette med seg. De må være mindre begavet"! Sitat slutt.

Og det var da jeg kom på ideen at nå skal jeg sende noen ord, knapt to uker før valget, der jeg bare referer til historien, og vil minne det norske folk om at historien, den gjentar seg alltid!

Jeg håper disse dagens avisredaktører føler et ansvar for dette stakkars folket, ikke minst de unges framtid, der sannheten og de historiske fakta blir kjent. 

For før eller seiere så vil ingen lenger kunne ignorere historien om islam, selv om skoleverket gjør alt de kan for at slikt som dette ikke skal snakkes om. Og som kan bli vår egen undergang, dersom dette bare får fortsette. Derfor ber jeg om spalteplass bare for å få komme med følgende sannhet:

Islam har egentlig ført krig både mot Vesten og mot alle annerledes troende i ca. 1400 år. Når det gjelder Vesten var jo Spania det første landet som fikk føle denne ondskap på nært hold. Det tok spanjolene nesten 800 år å kaste denne djevelskapen ut igjen. Og i disse dager kommer denne djevelskapen tilbake for fullt. 100 år etter Muhammeds død hadde muslimene trengt seg inn i Sør-Frankrike. Og hadde ikke disse inntrengerne da blitt stoppet i slaget ved Poitiers i oktober 732, da ville hele den vestlige sivilisasjon ha gått under!!

Det var så godt som ingen ting som kunne ha stoppet dem lenger nord, i hvert fall ikke før de eventuelt nådde de skandinaviske land og støtte på vikingene. På det tidspunktet var jo heller ikke den vestlige sivilisasjon etablert i Amerika. Så den sivilisasjonen (Indianerne) kunne ikke ha overlevet der heller. Vikingene oppdaget jo Vinland først på slutten av 900-tallet.

Det andre meget kritiske punktet i historien var da polakkene reddet Wien i 1683. Da den polske kongen Sobjewski kom fram til Wien med sin hær, da holdt muslimene på å grave seg under bymurene, og det var bare timer om å gjøre at Wien hadde falt.

På det tidspunktet hadde imidlertid den vanlige sivilisasjon som hadde sitt utspring i kristendommen etablert seg i Amerika. Den kunne ha overlevet der, selv om Wien og Europa hadde falt til islam. Nok et kritisk punkt var muslimenes forsøk på å ta Malta i 1565. Den gangen var man i det minste oppmerksom på faren. Selv i det strengt protestantiske England, der ba de i kirkene for Maltas katolske forsvarere. For en gangs skyld la protestantene og katolikkene sin strid seg i mellom til side og sto sammen mot islam. Og det holdt - med et nødskrik. Spanjoler og italienere kom Maltas forsvarere til hjelp i ALLER siste liten. Det var bare timer om å gjøre, også da, før muslimene hadde nedkjempet dem.

Men i dag, da ønskes jo muslimene velkommen over hele Vest-Europa, et kontinent som råtner på rot, og som har hatt si tid. For kaster man Gud ut, da får man fort besøk av Satan.

Kun land som tidligere tilhørte Sovjet-imperiet forsøker å forsvare seg, der land etter land nå blir gjerdet inn med piggtråd. Framtiden virker ikke særlig festlig!

Ankenes den 1ste september 2021.

Amund Garfors
Stortingskandidat
DEMOKRATENE
Nordland.

Kommentarer