Vår tørst - Hans tørst!

Av Einar Kristoffersen. 

Jeg tørster! Joh 19:28

Dette sikter nok på å trekke vår oppmerksomhet til Jesu stedfortredergjerning!

Han som kalte på folket med budskapet: «Om noen tørster, han komme til meg og drikke!» (Joh 7:37) - Han visste også at dette hadde sin pris. Skulle Han kunne gi oss å drikke, det vann som slukker vår tørst, måtte Han selv ta på seg årsaken til denne vår åndelige tørst og dermed også selve tørsten!

Derfor dette rop fra korsets tre som vi hører her. - Og videre: hvor dypt denne tørsten egentlig stikker, og hva den dypest sett har sin grunn i, det åpenbares i Jesu rop, der Han henger i ditt sted!: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»

Det er årsaken til den åndelige tørst. - Vi er i utgangspunktet forlatt av Gud! Mennesket går ikke fortapt først ved dette livs avslutning, det er fortapt her og nå! Det er denne situasjon Jesus gikk inn i og stilte seg selv innunder: «Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at Han ble en forbannelse for oss.» (Gal 3:13).

Svar sant og oppriktig nå: Hva mer tror du at du trenger til frelse enn dette? Å være kjøpt fri fra lovens forbannelse, det er jo å stå i et helt nytt forhold til Gud! – Ja, Guds ord kaller det barnekåret! – Og dette oppnås altså ikke ved din egeninnsats - heller ikke i dag – men ved at Han ble en forbannelse for deg!


Kommentarer