Jeg er Herren, og det er ingen annen

Av Øivind Andersen. 

"For så sier Herren, som skapte himmelen, han som er Gud, - - Jeg er Herren, og det er ingen annen." Jes 45, 18

Gud er én, og han er Gud alene. Han eksisterer som tre personer, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

Men disse tre personer er ett vesen, én Gud.

Det er ingen ved siden av ham. Det gis ingen avguder. Ordet for avguder i Det gamle testamente betyr intetheter.

Avgudene er tomme og gjør dem tomme som tror på dem.

"Deres avguder er sølv og gull, et verk av menneskehender. De har munn, men taler ikke. De har øyne, men ser ikke. De har ører, men hører ikke. De har nese, men lukter ikke. Deres hender føler ikke, deres føtter går ikke, de gir ingen lyd med sin strupe. Som de selv er, blir de som gjør dem, hver den som setter sin lit til dem." Sal 115, 4-8

Dette er Guds ords beskrivelse av avgudene.

Det som kalles avguder, er i virkeligheten demoniske makter og onde ånder.

Når Guds ord kaller Satan for denne verdens gud 2 Kor 4, 4, og Jesus kaller ham for denne verdens fyrste Joh 12, 31; 14, 30; 16, 11, er det ikke på noen måte fordi han er gud i virkeligheten. Det er derimot uttrykk for at han har makt over menneskehjertene. Han har tillatt seg den makt som egentlig tilkommer Gud alene.

Men Gud er suveren. Han er opphøyet over alt og alle.

"Stor er Herren og høylovet, og forferdelig er han over alle guder. For alle folkenes guder er intet; men Herren har gjort himmelen." 1 Krøn 16, 25-26.

Han kommer til å knuse Satans makt. Jesus har seiret over Satan.

"Dertil er Guds Sønn åpenbart at han skal gjøre ende på djevelens gjerninger." [1 Joh 3, 8]

Den som tror på Jesus, har seier over djevelen og alle demoniske makter. For ham blir Gud den som han i virkeligheten er: Den suverene, den opphøyede!

Kommentarer