Forfeilet snakk om at Russland ikke har guts...

Av Dan Odfjell. 

Spørsmålet er heller om EU´s selvgode politikere har guts. De har med vitende vilje, eller presset fra det korrupte amerikanske Biden-regimet (gjennom Nato), stelt i stand en økonomisk krig mot Russland - som er EU direkte selvødeleggende - dvs gjennom sanksjoner mot Russland og våpenstøtte til Ukraina. For Putin har da mer guts enn dem alle til sammen, for han vet best å krige for Russlands interesser. Det gjør ikke EU. Putin sloss logisk for Russlands interesser når han nå reduserer gassleveransene til Europa, motstykket til EU´s drepende sanksjoner. Vi kan ha forskjellige meninger om Ukraina og litt av hvert. Men dersom det er noe Vestens dekadente politikere mangler, er det nettopp guts. Så når den tyske klima- og økonomiministeren, Robert Habeck, sier at russerne ikke engang har guts til å si vi er i en økonomisk krig med hverandre (gjennom gassleveranser etc), da blir det for russerne meningsløst overhodet å kommentere slikt.
 
Men en mann i Norge har guts, han snakker sine partileder-kollegaer midt imot, og det er Erik Selle fra partiet PDK. Han bukker ikke under for den voldsomme vestlige propagandaen som er utgått fra Biden-regimet i USA, som bruker krig og hva som helst for å avlede oppmerksomhet fra sin uvettige, venstrevridde og tapende politikk. USA er ikke Vestens ledestjerne lenger, og EU landene er diktert gjennom det forfeilede Nato. Som etter den andre verdens-krigen ble startet opp som en forsvarsorganisasjon. Men som nå brukes angrepsmessig for USA´s kriger og regime-skifte-hensikter, imperialistisk samt senest Europa bevisst ødeleggende? For se,  Russland har blitt avvist og lenge fornærmet av de dekadente, sekulært-liberalistiske EU-lederne mht til en mulig «stor-europeisk-samhørighet» med Russland. Noe USA geopolitisk egoistisk ikke har villet tillate, fordi «kombinasjonen» ville truet USA´s verdensherredømme.. La oss være realistiske. 
 
Dollaren har vært brukt i hele etterkrigstiden som de facto verdensregjerende. Den tiden synes forbi grunnet Biden-regimet manglende forstandighet og ikke minst med «billion eller riktigere trillion» penge-pressetrykkinger. Inflasjonen øker og senest pga USA´s stedfortrederkrig i Ukraina, for å knekke eller forårsake regimeskifte i Russland, dvs Putin eliminert. Er det rart at han tar igjen? Jeg tror ikke Erik Selle er en putenist, ikke jeg heller, men vi må kunne se «begge sider» i denne Ukraina- sammenhengen. Og Nato og USA var godt advart. For denne krigen startet aldeles ikke i februar i år. USA har operert aktivt i Ukraina siden 2014 og før. J. F. Kennedy tillot ikke russerne missiler på Kuba, like lite som Putin tillater missiler nær sitt land, sin nære grense, snart helt omkranset av Nato-våpen. Denne krigen kunne lett vært unngått, men Biden-regimet ville krig, derom er der ingen tvil. Den kunne også allerede for lengst vært løst. Men Biden viljen manglet.
 
Jo lenger krigen varer desto verre for Vesten. USA har stor geografisk avstand til Ukraina, Europa ikke og blir den øyeblikkelige, store taperen, det etter alle solemerker. EU var svakt fra før, og motsetningene bare øker internt. Men Norge må ikke gå ned med masten på et synkende skip. Dette liker neppe Jonas Gahr Støre å høre som en uforbederlig globalist, og Norges styre virker paralysert og i en krampaktig utforkjøring, mot bedre vitende. Det synes som ideologien har kjørt seg helt fast og er hjelpeløst stivnet og ikke kan bevege seg. Overhodet ingen forandring synes alfa omega, ellers styrter hele Aps riggede verden i knus. Og Erna Solberg er ingen redning, hun er like forsteinet urokkelig i troen på en udemokratisk en-verden som for øvrig passer islamistene på en prikk. At Norge går med ned, i dragsuget, enser de indoktrinerte ikke. Vil de ikke at Norge skal overleve som et fritt demokratisk land?
 
Jeg betviler. Men fortsetter å kjempe for Norges beste. I mellomtiden, for dem som ønsker mer «langlesning» om «Vestens kulturelle og tabbe pregede politiker verden» anbefaler jeg sterkt Arnt Folgerø´s innlegg «Vestens krig mot Vesten» som nettopp publisert, 2/8/22, på HRS.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant 

Kommentarer