Guds ord er ikke bundet!

Av Einar Kristoffersen. 

Og de bandt Ham, og førte Ham bort. Matt 27:2

Det er svært så talende dette vi er vitne til her - især når du vet at Jesus også bærer navnet Ordet! «Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss.» (Joh 1:14).

De bandt altså Ordet!

Det er nettopp hva djevelen, gjennom sine redskaper alltid har forsøkt, og fremdeles forsøker på - å binde Ordet! Hindre det i å nå ut og få bære den frukt som bare det kan bære.

Men det de foretok seg her for å hindre ordets vekst, førte bare til at løftet ble oppfylt og dermed at budskapet ble et budskap om en virkelig hendelse - Guds Sønns soning for våre synder! Og med det bredte ordet om Jesus seg ut, mer enn noen gang før.

Siden ble det igangsatt forfølgelse av de troende i Jerusalem, noe som igjen førte til at Ordets utbredelse blant hedningene virkelig skjøt fart.

Slik er det å skulle kjempe mot Gud: «Han som troner i himmelen ler!» (Sal 2:4).

Paulus skriver i sitt fangenskap - de lenker han nå befant seg i nettopp for budskapets skyld: «Men Guds ord er ikke bundet!» (2 Tim 2:9).

Nei, det kunne ingen binde for det var Guds vilje at det skulle nå frem også til deg, min venn! - Derfor er det ennå her iblant oss, derfor leser du det også nå i denne dag, i denne stund: «Han gjorde soning for dine synder! Jesu Hans Sønns blod renser oss fra all synd!» (1 Joh 1:7).

Vend deg dit i tide! - La nå ikke det være forgjeves for deg, at Han har holdt sitt ord oppe iblant oss like til denne dag!

Kommentarer