Bibelen er den desidert mest leste boken i verden, og med god grunn


Bibelen er den mest leste boken: Det er en bok som lærer deg hvordan du finner sannheten, hvordan du kan overvinne kompleksiteten i denne verden, hvordan du velger den best mulige veien til suksess.

Det åpner opp himmelens verden og forklarer hvorfor det alltid er håp, selve elementet som en nihilist ateist vil si er ikke-eksisterende.

Siden nihilismen bekjenner at verden er meningsløs og tradisjonelle verdier er ubrukelige rettesnorer, tilfører den samfunnet en negativ kynisme og håpløshet som er det motsatte av den positive gløden av håp som finnes i Bibelen.

Mens nihilismen sier at alt er relativt, sier Bibelen at det finnes en objektiv sannhet – enten vi tror på den eller ikke – og at vi alle vil bli dømt etter denne sannheten – enten vi vil eller ikke.

Dette er vidt forskjellige verdenssyn. Bibelen forklarer virkeligheten som en dualisme mellom den materielle verden og den åndelige, usynlige dimensjonen, mens ateisme kategorisk benekter eksistensen av noe annet enn det som kan bevises ved empiriske materialistiske studier.

Som et resultat mangler ateister grunnleggende kunnskap om hvordan den åndelige dimensjonen påvirker den fysiske verden og blir gjort forsvarsløse når de blir angrepet av onde krefter.

Universet blir et tomt rom der mennesker vandrer rastløst, på vei mot ingenting – og kommer fra ingenting.

Livets meningsløshet er kjernebudskapet. Ateisme kan beskrives som en blind tro på ting usett, siden ingen av gudsfornekterne noen gang har reist utenfor tid og rom og vært i stand til empirisk å fastslå at Gud ikke eksisterer.

Har ateisten besøkt riket utenfor stjernene, siden han med en slik selvtillit hevder at Gud ikke er der?

Ateisten vet ikke et faktum eller har ikke vært i stand til å bevise empirisk, han har rett og slett valgt å tro at Gud, engler og demoner ikke finnes i universet. Derfor blir hedonisme og jakten på kroppslige nytelser selve målet med livet. Han har ikke noe annet.

Vitenskapen forteller oss at ingenting kommer fra ingenting. Alt kommer fra noe, et eple kommer fra et frø, en oliven fra et oliventre og så videre.

Likevel tror den nihilistiske ateisten uvitenskapelig at den materielle verden kommer fra ingenting; det er et resultat av en eksplosjon fra ingenting, at alt håndgripelig, den enorme skjønnheten i denne verden, dens intrikate kompleksiteter, den menneskelige og materielle verdens under – alt dette kom fra ingenting. Han vil hevde dette sterkt, selv om han vet at vitenskapens første regel er at ingenting kommer fra ingenting.

Å lytte til Bibelens rasjonalitet virker for meg som et mye mer fornuftig valg når vi står overfor den komplekse, tumultariske og ofte uforståelige verdenen vi lever i.

St. Augustin uttaler at fornuft er et grunnleggende prinsipp i den kristne tro.

Tro og rasjonalitet er krefter som virker sammen og leder oss til kunnskap om virkeligheten bak sansbar materie. Vestlig vitenskap selv vokste fra ideen om at universet var rasjonelt og ryddig konstruert med naturlover, med en Skaper bak det hele.

Bibelen har overlevd tusenvis av år og har gitt råd til milliarder om hvordan vi best kan overvinne ondskap og egoisme i menneskets hjerte mens vi kjemper i livet, prøver å forstå hva som er den beste måten å tilbringe de få årene vi har på denne planeten. før vi alle samles i etterlivets haller.

Bibelen forteller oss hva som vil skje med oss ​​etter døden.

Når man leser dens livlige historier om antikken som er så relatert til våre egne liv, dens allegorier og dikt, dens kloke ord og anekdoter, kommer man til å forstå hvorfor disse sammensatte tekstene var grunnpilarene for den vestlige sivilisasjonen.

Kommentarer