En livsfarlig provokasjon mot russerne!

Av Amund Garfors.

Undertegnede har begynt å forstå at norske myndigheter holder på å legge opp til en ny slags ”sikkerhetspolitikk” der jeg har merket meg planene om å stasjonere 330 US Marines på Værnes.  Og dette er egentlig en veldig alvorlig sak som vil bidra til et skarpt polarisert forhold til Russland, noe jeg advarer på det sterkeste mot.

Et av fundamentene i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk i hele den perioden hvor vi har vært medlem av NATO, har vært at vi IKKE skal ha FREMMEDE styrker fast stasjonert på norsk territorium i fredstid. Ja, de må gjerne komme hit for å øve, for det må de nødvendigvis gjøre, ellers kan vi ikke forvente at de kommer oss til hjelp i en krig heller. Men når øvelsen er over skal de reise heim. Dette prinsippet bryter vi nå med ved å stasjonere US Marines fast på Værnes. Militært sett er kanskje dette ikke så veldig viktig, men den politiske sprengkraften i dette kan knapt overvurderes.

Den patetiske jentungen vi har til forsvarsminister forsøkte å bortforklare hvilket fundmentalt brudd dette er med noe som har ligget fast i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, da hun medvirket på Debatt i NRK/TV sist torsdag, der hun glatt hoppet over dette prinsippet som har vært fulgt helt siden 50-tallet. Ja, der hun sannelig prøvde å ta en spansk en, ved å vise til at det så å si kontinuerlig er styrker fra andre land på øvelse i Norge.

Men hun lurer vel knapt seg sjøl en gang. For stikkordet her er ”PÅ ØVELSE”! Poenget her er at disse troppene fra US Marines kommer ikke hit på øvelse, men de kommer for å bli permanent stasjonert. Om det skal foretas en hyppig rullering av de som er i Norge, forandrer lite eller ingenting på det.

Videre er det to ting som er verdt å merke seg her. Dette opplegget er IKKE noe norsk påfunn. Det hele stammer fra USA, og det er ”fredsprisvinneren” og President Barack Hussein Obama som her forlanger at Norge skal bryte med noe som har ligget fast i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk i mange tiår, og som MÅ bli oppfattet som en ren provokasjon i Moskva. Kanskje var det dette som var prisen for at Erna Solberg fikk lov til å møte den amerikanske presidenten i Det hvite hus for et par måneder siden?

Det andre som kan være verdt å merke seg er at amerikanske styrker, så å si uansett hvor i verden de måtte være og hva enn de måtte drive med, så står de bestandig under amerikansk kommando. USA har tradisjonelt vært svært lite villige til å stille sine tropper under fremmed kommando. Hvordan dette vil bli med US Marines i Trøndelag vet jeg ikke, men det kan altså bety at vi får fast stasjonert på norsk jord, tropper som IKKE står under norsk kommando. I verste fall kan de komme til å stå under kommando av ei dame med dårlig rulleblad, som er troende til absolutt hva det skal være, dersom hun blir satt bak skrivebordet i det Ovale kontor…

Nei, det er sannelig ikke ofte at det er SV og Lysbakken som på sett og vis representerer fornuften i norsk forsvarspolitikk. Men nå er det neimen ikke langt unna at det er akkurat det som er tilfelle. SV er som forventet skeptiske til fast stasjonering av amerikanske tropper i Norge. Men med Obama eller Hillary Clinton som amerikansk president, så behøver man imidlertid ikke være SV-velger for å være skeptisk til slik galskap. SV har for øvrig også rett når de sier at Norge heller bør styrke sin egen hær fremfor å stasjonere fremmede styrker fast her i landet. I den nye langtidsplanen for Forsvaret, så er det Luftforsvaret og Sjøforsvaret som prioriteres. Og det på bekostning av Hæren. Problemet er at skal vi kunne bekjempe den indre trusselen som vokser fram i takt med den økende muslimske befolkningen, så duger verken Luftforsvaret eller Sjøforsvaret særlig godt til det. Da er det nemlig bakkestyrker i form av Hær og Heimevern som vi trenger. Og ikke minst en rekke helikopter til både transport og kamp!

NARVIK, 31.10.2016  AMUND GARFORS