Åpent brev til Atle Bjurstøm, NRK

Av Norvald Aasen.

I innslaget om julehandelen på Dagsrevyen den 7.nov. 2016 sa du bl.a. at vi var blitt flere nordmenn i Norge siste året.

Dette mener jeg er feil. Om det har blitt flere mennesker her så er det nok ikke nordmenn. Om du hadde uttalt at det var blitt flere innbyggere i Norge, så mener jeg at du hadde uttalt deg mer korrekt.

Når en skal informere publikum riktig gjennom enhvert informasjonsmedium er det viktig å være korrekt. Om ikke vil det bli desinformasjon. Det er jo korrekt informasjon vi betaler for!

Da jeg merker meg at dette uttrykket nærmest blir brukt i enhver nyhetssending på NRK, og gjerne gjentatte ganger av alle nyhetsopplesere, oppfatter jeg dette som daglige drypp til befolkningen i tråd med en vedtatt kampanje. 

Det er også viktig at vi respekterer andre menneskers etnisitet, de fleste mennesker er jo stolte av sin etniske tilhørighet.

Og nordmenn/nordmann er en etnisk betegnelse på vårt folk. Vi har også krav på respekt! Det handler om vår identitet!

For noen år siden kom det ut en bok i Norge som var skrevet av en innvandrer, her blir det sagt at "nordmenn er satans sønner". Dette skulle bekrefte at innvandrere eller utlendinger bosatte i Norge ikke er nordmenn!

Norvald Aasen, 6983 Kvammen
Lisensbetaler.