NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 25. november 2016

Agenda 2030 for en bærekraftig utvikling?

Av May-Harriet Seppola.

På FNs toppmöte 25-27 september 2015 ble  planen for hvordan verden skal styres fra 1 januar 2016 fram til 2030 lagt frem. Alle FNs 193 medlemstater aksepterte Agenda 2030 - den nye dagsorden for bœrekraftig utvikling. Denne agenda oppfordrer til handling fra alle land, uansett økonomisk velstand.

Agenda 2030 omfatter en universelt, forvandlende og sammenfattende ordnig. Pave Frans var til stede i FNs hovedkvarter i New York i september 2015, da FN feiret 70 år, da agenda 2030 ble lagt fram. Han appelerte til at alle land burde skrive under på dette dokumentet.

Dette er den nye verdens orden i praksis:

1. Mer styring over land og folk.
2. Mindre frihet.
3. Høyere skatter.
4. Fri flyt av varer og tjenester.
5. Kontroll på alle plan.

Agenda  2030 består av 17 utviklingsmål og 169 universelle delmål.

Det skal bli fred og helse for alle, vår klode skal bli ett nytt paradis med en klode uten klimaproblemer og befri alle mennesker fra fattigdom.

Agenda 2030 er en blåkopi av den nye verdens orden.

Alle land i verden skal bli med på denne planen, de rike skal hjelpe de fattige, så alle får det likt og like bra - høres ikke det bra ut?

Mål 1 - Få slutt på farrigdom i alle slags former overalt.
Mål 2 - Få slutt på sult, oppnå sikker tilgang på mat og få bedre nœring og få til ett bœrekrafrig jordbruk.
Mål 3 - Garantere et liv i helse, uppnå välfärd for alle, unset alder.
Mål 4 - Garantere kvalitetesutdannelse for alle og fremme muligheter for livslang utdannelse for alle.
Mål 5 - Oppnå likhet mellom kjønnene og gi makt til alle kvinner og jenter.
Mål 6 - Oppnå bærekraftig tilgang på vann og kloakk for alle.
Mål 7 - Garantere sikker og bœrekraftig energi til billigste pris for alle.
Mål 8 - Fremme økonomisk vekst, produktiv sysselsetting og verdig arbeid for alle.
Mål 9 - Bygge infrastruktur, bœrekraftig industrialiserring for alle.
Mål 10 - Minske ulikhetene mellom landene.
Mål 11 - Byene og menneskelig bebyggelse skal vœre for alle. (Dette åpner for masseinnvandring)
Mål 12 - Det skal bli sikre og bœrekrafrige forbruks- og roduksjonsmønster.
Mål 13 - Bekjempe klimaforandringene og deres følger.
Mål 14 - Bevare og bruke havet i en bœrekraftig urvikling.
Mål 15 - Beskytte, gjenopprette og fremme bœrekraftig bruk av jordens økosystem, stoppe tapet av biologisk mangfold.
Mål 16 - Tilgang til rettferdighet for alle og bygge effektive institusjoner på alle nivå.
Mål 17 - Styrke midlene for gjennomføring av globalt bœrekraftig samfunn for alle.

Lederne i alle land har underskrevet 169 punkter i Agena 2030 og har således gitt FN makt og autoritet over utdannelse, familie, eiendom, mat, helse, ernœring, jordbruk, industri, hav, elver og vann, inkludert fisk og olje, luft og økonomi.

Innvandring framstilles som meget posirivt. FN vil ha regulert innvandring.

I artikkel 29 står det:
Vi erkjenner at det er positivt med innvandring for å få en inkludernde vekst og bœrekraftig utvikling. Vi erkjenner at at den melomfolkelige innvandringen er en flerdimensjonal virkelighet av stor betydning for det landet de kommer fra, for det landet de vandrer over og for det landet de kommer til. Landene skal samarbeide seg imellom for å sikre en trygg, ordnet og regulert innvandring .

Jesuittene (Pavens soldater) har opprettet en egen underavdeling som har spesielt å gjøre med innvandring (Jesuitt Refugee Sevice) JRS.

De arbeider for å integrere flyktninger i nye land og kulturer.
I alle land leser vi om innvandrinsproblemer.
Politikerne argumeterer for og imot, men planen er allerede lagt i AGENDA 2030.

Kilde - www.endtime.net

Den ikke ukjente Kurt Waldheim, som var blitt generalsekretær for FN, talte noen få år senere til UNICEFs hovedstyre og sa: «Inntil nokså nylig har ansvaret for utviklingen av barna i de fleste samfunn ligget helt og holdent på foreldrene... Dette… er under endring. Det må være påkrevet at prosessen med å utvikle barna må være samfunnets oppgave i en helhet - på nasjonalt og internasjonalt nivå. Dette forstod lederne av UNICEF klart fra den første begynnelse...»

I 1981 var amerikanske pedagoger klare til å iverksette UNICEFs visjon. Missouris utdannelsesdepartement lanserte det første program under regjeringsmyndighet som rett frem skulle gi foreldrene forskrift om hvordan de skulle oppdra barna sine. Under det villedende programnavnet "Foreldre som Lærere" (PAT) ble det først innført som et frivillighetsprosjekt til hjelp for barn med spesielle vanskeligheter. 
Fem år senere var det innført i 40 stater og «minst åtte stater i utlandet». 
I 1994 fikk prosjektet status som vedtatt lov under programmet "Goals 2000”.Grunnloven blir konsekvent satt til side for dette politiske instrumentet til den marxist- kommunistiske statstyrelsen. Dette er ett ledd i planen for hvordan eliten skal samle verdens nasjoner og enkeltmennesker under deres lederskap.

Her kommer de 7 punktene som er deres 
overordnede rettesnøre.


1. Avskaffelse av monarkiet og all
regjering.

2. Avskaffelse av privat eiendom.

3. Avskaffelse av arv.

4. Avskaffelse av patriotisme og
nasjonalisme.

5. Avskaffelse av familien, ekteskap og 
moralitet og innføring av kollektiv kontrollert utdannelse.

6. Avskaffelse av all religion.

7. Opprettelse av En Ny Verdensorden med
 En “Verdensregjering


May-Harriet Seppola
Haldenveien 1340
1875 Otteid
www.gallerigtabolsodegarden.com