NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 12. november 2016

Brexit i UK - Trump i USA. Hva skjer her hjemme? Ingen verdens ting!

Av Nordpolen.

Nye asylsøkere flys inn til Norge.

1500 asylsøkere fra Hellas og Italia skal nå flyttes til Norge. De første 20 kom i slutten av oktober.

Norge skal i 2016-2017 ta imot 1500 asylsøkere som befinner seg i leire i Italia og Hellas. Dette er et frivillig norsk bidrag til EUs såkalte relokaliseringsprogram.

Norge forpliktet seg til dette gjennom avtaler med Italia 29. august og Hellas 16. september.

Innvandring står for 80 prosent av befolkningsveksten.

Økningen er kraftig om vi sammenlikner Norge med andre europeiske land, og andelen innvandrere vil fortsette å øke betydelig, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Ved inngangen til 2016 var 698.550 innvandrere og 149.657 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Det utgjør 16,3 prosent av folkemengden, det er en økning på 119 prosent fra 2006, viser en gjennomgang ABC Nyheter har gjort av innvandringstallene de 10 siste årene. I 2060 er andelen ventet å stige til 33 prosent.

I 2060 er tallet ventet å være 1,7 millioner innvandrere i det mest sannsynlige alternativet, har SSB regnet seg frem til.

I alternativet med høy innvandring er tallet på innvandrere i Norge 2,4 millioner.

Også tallet på personer født i Norge med to innvandrerforeldre øker betydelig. I hovedalternativet tredobles denne gruppen fram til midten av 2040-årene, og i 2060 utgjør den drøyt 600 000 personer.

«Anslagene for framtidig innvandring er en av de mest usikre faktorene i en befolkningsframskriving.» understreker SSB.

Nordpolen