Russland-Ukraina-konfliktens kompleksitet

Av Pluto. 

EN STOR TAKK til Documents redaktør Hans Rustad; som våger "breddens" balanserte journalistikk for folkelig opplysning - og i denne spesielle forbindelse - en genuin sannhetssøkende streben vedrørende Russland-Ukraina-konfliktens kompleksitet og dets geopolitiske konsekvenser, ikke minst for oss europeere!

NEI til broderkrig; JA til en omfordelt fredsløsning - hvor også vårt russiske broderfolk og nabo er en del av vår indoeuropeiske familie!

Og NEI til det EU-USA-Nato-globale hegemoni.

Det kosmopolitisk-globale nomenklaturiat representert gjennom Biden-USA, Stoltenberg-Nato og von der Leyen-EU representerer den mest alvorlige og akutte fare overfor våre europeiske land som noen sinne har eksistert i vår nyere historie! - Våre land ødelegges, våre naturgitte verdier utslettes, våre forfedres arv tilintetgjøres, og Europas opprinnelsesfolk desimeres (= militært uttrykk for langsomt mannefall). Vi taler faktisk om "det langsomme folkemord" hva gjelder det ur-indoeuropeisk folk - her og nå!

Konflikten mellom Russland og Ukraina er en del av dette framtids-dystopiske bilde. Det som i dag skjer i Vesten - hvor landene styrer mot kaos og sluttelig en tilintetgjørende kollaps, er ment at også skje i den delen av Europa som globalistene ennu ikke kontrollerer; Russland, Hviterussland og Ukraina (hvor vi også kan ta med Georgia). Russland og Ukraina er Europas største land med uendelige ressurser, som både EU og USA vil ha kontroll på. Og videre; en multikulturalistisk og kulturmarxistisk "politikk" skal utradere også disse - av våre slaviske brødre og søstres nasjonale, historiskbetingede kulturelle- og bio-folkelige etniske arv!

Kontrollspørsmål: Vil vi at Ukraina (og deretter Russland og Hviterussland) skal bli EU-globalisert som Norge, Sverige, Frankrike, Tyskland og England, med en totalt ødeleggende innvandringspolitikk av fremmede folkeslag, og hvor den nasjonale råderett og folkelige selvstendighet fullstendig er fjernet gjennom overnasjonale lover og forordninger?!

***
En hjertelig takk også til forfatter Alf R. Jacobsen for hans innsiktsfulle- og frimodige betraktninger her i Document.

En bukket roser er herved oversendt til Documents redaktør Hans Rustad og en kaktus er herved sendt til landets PK-statskontrollerte mediale redaktører!

Pluto

Kommentarer