Talentene

Av Øivind Andersen. 

"For det er likesom en mann som ville dra utenlands og kalte sine tjenere for seg og overgav dem sin eiendom, og en gav han fem talenter, en annen to, og atter en annen en, hver ettersom han var duelig til, og så dro han utenlands." Matt 25, 14-15

I denne lignelsen taler Jesus om den rette måten å vente hans gjenkomst på. Det gjelder hele det avsnittet av Matteus-evangeliet som vi her har for oss. Og denne lignelsen kommer som en konklusjon på dette avsnittet før Jesus går over til å tale om den endelige dom.

I enhver lignelse gjelder det å få tak i selve sammenligningen. Den er meget tydelig i denne lignelsen. Likesom en rik mann overgav sine tjenere sin eiendom til forvaltning, for at han kunne høste hvor han ikke hadde sådd og sanke hvor han ikke hadde strødd, når han kom tilbake - så har også Jesus på samme måte overgitt sin eiendom til sine troende, for at de skal forvalte den så Jesus kan høste hvor han ikke har sådd og sanke hvor han ikke har strødd, når han kommer igjen.

Da Jesus gikk omkring i Israel, sådde han ikke og strødde han ikke utenfor Israel. Men når han kommer igjen, vil han høste og sanke overalt i verden. Jesus har overgitt til sine tjenere det som er nødvendig for at de kan så og strø, så Jesus kan høste og sanke når kan kommer.

Talentene er altså ikke bilde på naturgaver. Det er sant og rett etter Guds ord at vi har fått våre naturgaver, våre evner, krefter, anlegg, muligheter, eiendom og alt annet for at det alt sammen skal stå til hans tjeneste mens vi er her i verden. Men det er ikke dette denne lignelsen taler om. Den taler om noe som bare de troende har, og ikke andre. Alle mennesker har naturgaver, men bare de som tror på Jesus, har det som talentene er bilde på.

Heller ikke er det egentlig tale om nådegavene, men om det som vi skal bruke nådegavene til: Så og strø den sæden som gjør at Jesus kan høste og sanke når han kommer igjen. "Sæden er Guds ord." Luk 8, 11.

Vi som tror på Jesus, har ansvar for at vi bruker våre naturgaver og nådegaver slik at Guds ord blir forkynt for alle mennesker.

Kommentarer