Det tredobbelte vitnesbyrdet om Jesus

Av Øivind Andersen. 

"Se der Guds lam, som bærer verdens synd! Og jeg kjente ham ikke; men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg: Den du ser Ånden komme ned og bli over, han er den som døper med Den Hellige Ånd; og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds Sønn." Joh 1, 29, 33-34

 Det er et tredobbelt vitnesbyrd Døperen avlegger om Jesus: Han er Guds lam, som bærer verdens synd. Han er den som døper med Den Hellige Ånd. Han er Guds Sønn.

 Hvor vet Døperen dette fra? To ganger sier han jo i denne sammenheng at han ikke kjente Jesus.

 Han var varslet av Gud om at det skulle komme en som skulle døpe med Den Hellige Ånd, og Døperen skulle få vite hvem det var ved at Guds Ånd skulle komme ned fra himmelen og bli over ham. Dette skjedde i Jesu dåp.

 Fra da av vitner Johannes dette tredobbelte vitnesbyrdet om Jesus. Han forteller hvorledes han har sett Guds Ånd komme ned fra himmelen og bli over Jesus, og føyer til at det var varslet ham på forhånd av ham som sendte ham for å døpe med vann, og han slutter med å si: "Og jeg har sett det og jeg har vitnet at han er Guds Sønn."

 Det første av disse vitnesbyrdene sier egentlig at Jesus som Guds lam har fjernet - tatt bort - verdens synd. For å forstå hva det betyr, må vi se på den anskuelsesundervisning og det forbilde som er gitt oss i 3 Mos. 16. Der er det tale om to bukker som til sammen gir oss anskuelsesundervisning om hva Guds lam betyr. Den ene bukken skulle slaktes i forgården, på det store slaktestedet der, og ypperstepresten skulle gå med blodet av dette lammet inn i det aller helligste og stenke det på lokket av paktens ark: nådestolen. På den andre bukken skulle ypperstepresten legge sine hender og bekjenne folkets synder over den, og så skulle den sendes ut i ørkenen til Asasel. Dette betyr at i og med soningsblodet blir stenket på nådestolen, blir folkets synder fjernet fra Israel for Guds ansikt.

 Dette har Jesus oppfylt for hele menneskeheten.

 Slik har han gjort opp hele regnskapet for dine og mine synder! Og slik har han tatt dem bort fra Guds ansikt for oss!

Kommentarer